Publicat în Biblioteca Maramureş, Copiii gîndesc, Discuţii/dezbateri

Pădurea – mediu de viaţă natural


„Pădurile dacă ar şti să plîngă, ne-ar inunda casele cu lacrimi” cu aceste cuvinte ale lui Nistor Ioan Bud am început discuţiile din 02.02 a.c. la tema Pădurea – mediu de viaţă natural. Apoi am continuat prin ai informa că dacă omul nu s-ar fi amestecat în treburile naturii, pe planeta noastră ar fi fost mult mai multe păduri de cîte avem acum, aspectul lor fiind cu totul altul. Omul a schimbat radical înfăţişarea Pămîntului, distrugînd imense masive forestiere, sau prefăcîndu-le după bunul său plac. La cei mai puternici factori ai mediului geografic, care secole la rînd au lucrat la formarea pădurilor, s-a alăturat factorul uman. Urmele înfluenţei lui asupra masivelor forestiere pot fi găsite în orice colţuşor al globului pămîntesc, în toate regiunile geografice şi la diferite înălţimi deasupra nivelului mării, la toate popoarele şi în toate ţările.

Copiii ne-au uimit prin faptu că au dovedit prin cunoştinţele lor că ştiu care este rolul pădurilor în viaţa noastră de zi cu zi. Asfel succind vom da cîteva exemple:

Copil 1: Pădurea, datorită structurii, formei şi densităţii arborilor care o compun, modifică climatul zonei în care se găseşte şi creaază în interiorul său un microclimat cu caractere diferite de cele ale terenului descoperit.

Copil 2: Poluarea, în orice condiţii s-ar manifesta, în atmosferă, în apă, în sol şi de orice natură ar fi, chimică, radioactivă este o acţiune agresivă asupra integrităţii mediului înconjurător. Dezvoltarea în ultimele decenii a combinatelor industriale de pare capacitate, instalate în preajma pădurilor, a avut efecte fitotoxice din ce în ce mai mari, prin reducerea productivităţii pădurilor, degradarea sau chiar distrugerea lor, parţială sau totală.

Copil 3: Nu este posibilă o societate sănătoasă într-o natură bolnavă. Relaţia pădure – sănătate se bazează pe principiil medicinei ecologice. Această medicină acordă importanţă majoră peisajului în ansamblul său, întrucît aceasta influenţează comportamentul omului.

Copil 4: Rolul pădurilor este important direct şi indirect, prin funcţiile lor ecologice, de protecţie a celorlalţi factori de mediu. Protecţia aerului se bazează pe capacitatea pădurii de a emana O2, element chimic indispensibil menţinerii vieţii.

Copil 5: Pădurea este lăcaş biologic pentru un număr mare de plante cu virtuţi curative.

Copil 6: În viitor, pădurile trebuie orientate către realizarea structurilor naturale, care este legea de aur a silvicuturii ecologice. Omul poate să reacţioneze pozitiv sau negativ asupra stării de sănătate a pădurii şi prin aceasta poate influenţa propria lui sănătate.

Concluzie: Cel mai periculos poluant al Terrei este sărăcia spirituală a omului modern.