Publicat în Biblioteca Maramureş

Revista bibliografică „Alege un singur stăpîn… Natura”


Astăzi biblioteca „Maramureş” vă prezintă Revista bibliografică  „Alege un singur stăpîn… Natura.”

Scopul nostru este de a vă familiariza despre cîteva resurse existente în colecţia noastră la această temă.

Vă invităm la lectură!

Calitatea mediului. – Ch.: Ed. Cartier, 1999. – 203p.

Prezenta culegere de documente, intitulată „Calitatea mediului”, înserează o serie de documente ce se referă la activităţile menţionate şi are destinaţia să familiarezeze cu aceste documente specialiştii din diferite ranguri (de la guvernamental pînă la cel de întreprindere), cît şi profesorii şi studenţii din instituţiile de profil di republică.

Ce-am putea face pentru ocrotirea mediului ambiant. – Ch.: Ed. Bulat Art Glob, 1995. – 37 p.

Prezenta broşură propune sfaturi ce le puteţi urma pentru a proteja mediul ambiant. Deoarece una din preocupările ecologiei este studiul interrelaţiilor dintre organizme şi mediul lor de viaţă, e firesc să începem tratarea temei ce ne-am propus-o cu modul nostru de viaţă contidian.

Celiţova, Elena. Cunoaşterea naturii / Elena Celiţova. – Ch.: Ed. S.l, 2000. – 47p.

Cartea aceasta este neobişnuită. Ea invită să observăm în apropiere şi schimbare plantele, animalele din jurul nostru şi să cunoaştem rolul lor ecologic.

Constantinescu, N.N. Economia protecţiei mediului natural / N.N Constantinescu. – Buc.: Ed. Politică, 1976. – 369 p.

Cercetarea aspectelor ecologice şi, în legătură cu ele, ale protecţiei mediului oferă economistului prilejul îmbunătăţirii felului de înţelegere tradiţională a multor concepte şi probleme, începînd cu cele ale modului de producţie şi trecînd prin cele ale costurilor, venitului net, reproducţiei lărgite şi creşterii economice, echilibrului şi optimului economic.

Din tainele şi curiozităţile mediului înconjurător. – Iaşi: Casa Editorială Regina, s.a. – 184 p.

Această mică enciclopedie vă invită într-o scurtă călătorie în lumea vie, pentru a dezlega cîteva dintre misterele care o învăluie. Se meditează asupra călătoriei Pămîntului în jurul Soarelui, asupra anotimpurilor şi a tainelor lor, asupra felului în care natura influenţează vieţuitoarele, lumea misterioasă a plantelor, a insectelor.

Grădinaru, Ilie. Protecţia mediului / Ilie Grădinaru. – Buc.: Ed. Economică, 2000. – 270 p.

O sinteză a teoriei şi a experienţelor unor ţări în privinţa protejării mediului poate reprezenta o modestă contribuţie la anumite clarificări în domeniu şi o sursă de informaţie incontestabilă pentru studenţi.

Moscovici, Serge. Despre natură: Să gîndim ecologia / Srege Moscovici. – Ch.: Ed. Ştiinţa, 2004. – 244 p.

Oricît ar fi regretabil, volumul de faţă nu poate reproduce totalitatea intervenţiilor lui Serge Moscovici. Aici sunt expuse textele cele mai reprezentative din punct de vedere teoretic, care au marcat cel mai puternic mişcarea pentru natură şi care au modelat ideea foarte ecologică a „revrăjirii lumii”.

Pora, Eugen. Omul şi natura / Eugen Pora. – Cluj – Napoca: Ed. Dacia, 1975. – 289 p.

Volumul conţine gîndurile autorului faţă de cîteva din problemele actuale ce se referă la relaţia dintre om şi natură. Importanţa lor pentru viaţa naturii de azi şi de mîine, cît şi pentru omul actual şi de viitor, constituie trăsătura comună a acestor materiale. Nu sînt doar enumerate problemele ce ameninţă omenirea şi natura dar se propun o serie de indicaţii pe baza cărora vor putea fi soluţionate.

Seneca, Lucius Annaeus. Naturales quaestiones=Ştiinţele naturii în primul veac / Annaeus Lucius Seneca. – Iaşi: Ed. Polirom, 1999. – 202 p.

Naturales quaestiones reprezintă un compendiu de ştiinţe ale naturii, în care subiectele tratate sînt însoţite de consideraţii cu caracter moral. Seneca este în căutarea eliberării spiritului prin cunoaştere.

Strategia naţională şi planul de acţiuni în domeniul conservării diversitaţii biologice / Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării teritoriului, Banca Mondială. – Ch.: Ed. Ştiinţa, 2002. – 108 p.

Atingerea scopurilor şi rezolvarea pozitivă a problemelor conservării diversităţii bologice şi lanşaftice,  a fost elaborat Planul de acţiune, orientat spre soluţionarea problemelor cu privire la nivelul giosistemic, ecosistemic şi al speciilor.

Taine, curiozităţi, fenomene din Ştiinţele naturii / col.: Boris Crăciun; red.: Daniela Costin. – Iaşi: Ed. Porţile Orientului, 2006. – 276 p.

Oferă o suită de informaţii ştiinţifice elementare, cunoştinţe şi explicaţii ale unor fenomene din mediul natural înconjurător. Informaţiile, curiozităţile, enigmele, explicaţiile clare ale fenomenilor din ştiinţele naturii sunt însoţite de o mulţime de ilustaţii sugestive, lămuritoare. Carte este un bun ghid de povăţuire zilnică a copiilor.