Publicat în Lecturi publice

Înc-o zi, înc-o poveste!


Oră de poveste

Nu există o lume mai frumoasă şi mai fascinantă decît lumea poveştilor, mai ales cînd acestea sînt scrise de Ion Creangă, marele povestitor, care a reuşit să încînte generaţii şi generaţii de copii.

Basmul reprezentativ al autorului, “Harap Alb”, adevărată capodoperă, carte jubiliară în anul 2012, s-a dovedit a fi o lectură plăcută pentru copii. Au parcurs împreună cu eroul poveştii lungul drum pînă la Împăratul Verde, au trecut prin toate aventurile alături de Gerilă, Sătilă, Flămînzilă, Ochilă şi Păsărilă, învingînd răul numai toţi împreună. Generozitatea, curajul, milostivenia, demnitatea, sensibilitatea, răbdarea şi străduinţa – sînt cîteva din calităţile pe care i le-au atribuit copiii eroului principal, care nu are puteri supranaturale şi nici însuşiri excepţionale, dar este întruchiparea adevărului, dreptăţii şi a binelui.

Înc-o zi, înc-o poveste, căci sunt atîtea poveşti frumoase fără de care nu ne închipuim trecerea prin minunata vîrstă a copilăriei.

Publicat în Cugetări, Expozitii de carte

Gînduri care vrăjesc


Cărţi recomandate

Marii înţelepţi ai lumii: Platon, Cicero, Aristotel, Homer, Ovidiu, Vergiliu, Socrate, Goethe, Victor Hugo, Eminescu, Caragiale, Arghezi, Sadoveanu, Paulo Coelho ş.a au lăsat nestemate, perle ale înţelepciunii pe care le savurăm cu plăcere şi recunoştinţă.

Propunem aceste volume tuturor celor însetaţi de înţelepciunea veşnică. Sînt gînduri care vă vor ajuta să prosperaţi, să acumulaţi idei sau să le împrospătaţi pe cele care le deţineţi, scopul principal fiind cunoaşterea spiritualităţii popoarelor lumii reflectată prin lumina pe care o răspîndesc cuvintele.

O carte de înţelepciune nu poate fi decît rodul adevărului sau al luptei pentru relevarea lui.

Arnott, Stephen. Antologia proverbelor caudate / Stephen Arnott; trad. : Radu Paraschivescu. – B. : Ed. Humanitas, 2010. – 276 p.

Cartea bogatului; Cartea săracului: proverbe, maxime, cugetări, reflecţii / antolog. : Ion Mărculescu. – Târgovişte : Ed. Pandora-M, 2005. – 150 p.

Dragostea, gelozia, ura : proverbe, maxime, cugetări, reflecţii / antolog. : Ion Mărculescu, Ghiocela Pavelescu. – Târgovişte: Ed. Pandora-M, 2005. – 140 p.

Duţă, Victor. Puterea cuvintelor : dicţionar de cuvinte, nume, expresii şi citate celebre / Victor Duţă. – B.: Ed. : Ştefan 94, 2005. – 416 p.

Înţelepciunea în aforisme, maxime şi cugetări / pref. : Valentin Sângereanu junior. – Ch. : Ed. Pontos, 2008. – 208 p.

Iorga, Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga. – Ch. : Ed. Prometeu, 2005. – 332 p.  

Marian, Barbu. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine / Barbu Marian. – B. : Ed. Lucman, 2007. – 342 p.

Maxime şi cugetări: Gânduri care vrăjesc… / selecţie : Ala Bujor. – Ch. : Ed. Epigraf, 2005. – 416 p.

Proverbele mele : 50 de teme / concepţie şi realizare : Manole Neagu. – Ch. : Pontos, 2010. – 240 p.

Rusu, Mihai. Antologie de maxime ilustre: (filosofi şi scriitori străini) / Mihai Rusu. – Ch. : Ed. Pontos, SRL, 2010. – 180 p.

 Tarlapan, Efim. O antologie cronologică a aforismului românesc de pretutindeni / Tarlapan Efim. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2005. – 216 p.

Simenschy, Theofil. Un dicţionar al înţelepciunii: cugetări antice şi moderne / Theofil Simenschy; ed. integrală, îngrijită şi pref. de I. Oprişan. – B. : Saeculum Vizual, 2008. – 911 p.