Publicat în Întîlniri cu scriitorii, MAGIA CUVÎNTULUI, Masă rotundă

Dumitru Crudu – de la jurnalist la scriitor. „Oameni din Chișinău”


Chișinăul este orașul unde zilnic au loc o mulțime de evenimente. Este și firesc, în contextul în care acesta reprezintă marele centru social-politic, cultural, interetnic, administrativ și economic al Republicii Moldova, iar acest fapt poate fi și o sursă de inspirație pentru asemenea scriitori ca Dumitru Crudu, care a monitorizat evoluția municipiului nu numai ca jurnalist, dar în primul rînd în calitate de cetățean și locuitor.

Totuși, de ce oamenii din Chișinău? Ce au ei și nu au alți oameni? Acestea, dar și alte întrebări au fost dezvăluite la „întîlnirea” dată cu scriitorul la biblioteca „Maramureș” în ziua însorită de 23 martie, organizată împreună cu studentele de la facultatea de Litere a USM și elevii de la Liceul „Vasile Lupu”.

Discuția s-a centrat pe cartea lansată recent „Oameni din Chișinău”. Lectura se axează în mare parte pe evenimentele de pe 7 aprilie 2009 și consecințele acestora, dar în esență este, după cum a remarcat și scriitorul, o dramă a orășenilor, care sunt plasați în situații extreme și reacționează neașteptat de variat.

O introducere în discuțiile ce urmau să se aprindă a facut-o Victoria Fonari, moderatoarea activității, datorită căreia a fost posibilă și realizarea acestui eveniment de interes literar-estetic comun. Studentele de la Litere au venit cu unele analize destul de ample și reușite ale povestirilor din această serie, făcîndu-se observația că ele fac parte dintr-un ciclu, formând un roman, fapt confirmat și de autor, prin relevarea intenției respective și prin dezvăluirea unor momente referitoare la originea și cizelarea acestei lucrări.

Tematica de factură politico-istorică (istoria națională recentă) a fost dezvăluită din diferite optici, fiecare personaj fiind legat net de celelalte, fiecare segment literar completînd și explicîndu-le pe celealte, astfel formîdu-se o viziune de ansamblu a celor relatate, totodată separînd două lumi ale aceleeași societăți. Aceasta, dar și faptul că nu a fost impusă o părere proprie, nu a fost inclusă critica la adresa unor fenomene politice, toate impresiile personale ocupînd un loc neutru, au reprezentat momentele originale ale acestei lecturi. „Riscul cel mai mare atunci cînd iubești pe cineva este să te trezești fără identitate”, afirmă autorul. Sunt surprinse și incluse probleme cotidiene aparent banale, de exemplu „dragostea de suprafață”, printr-un limbaj accesibil, variat, care surprinde cititorul și îl incită la lectură, la reflecție.

Așadar, sperăm că toți cei care nu au citit au fost intrigați să lectureze cartea, dar și alte cărți ale lui Dumitru Crudu, care, de altfel, prezintă un mare interes pentru noi nu numai ca locuitori ai acestui oraș și ca martori ai unor evenimente relativ recente (dar care deja au devenit istorie), dar în primul rînd ca oameni care interacționează în fiecare zi, in fiecare minut, cu alți indivizi din aceeași societate.

Și asta pentru că mai presus de orice nuanță sau culoare politică sau etnică, invocate și reluate în text, este „cum să-ți păstrezi propria identitate iubindu-l pe celălalt”.

Publicat în Lecturi publice

Mihai Eminescu – sub umbra geniului, cîntă glasul eternităţii


Opera lui Mihai Eminescu, asemenea aceleia a tuturor marilor creatori ai lumii, este deschisă continuu interpretărilor critice. În jurul ei s-au învîrtit toate generaţiile care au urmat, asimilînd-o din perspective diverse. Personalităţi notorii ale spiritualităţii noastre naţionale şi ale celei universale au lăsat în urma lor un gînd, o idée, despre acest “rege al cugetării omeneşti”.

Faptul se explică uşor de vreme ce, “ca geniu universal, Eminescu ne apare drept artistul demiurg care a realizat în opera lui cea mai profundă şi mai deplină sinteză a spiritului creator românesc”. Rămînînd rezistentă în faţa măcinătoare a timpului, creaţia eminesciană se constituie ca o sumă de valori estetice unice şi ca un tezaur de gîndire creatoare la care ne raportăm mereu, spre înţelegerea mai adîncă a identităţii şi a integralităţii noastre spirituale în acest spaţiu geografic. Eminescu este poetul nostru absolut, de necomparat cu nici unul dintre contemporanii sau urmaşii săi.

Propunem în continuare strălucite aprecieri, mărturii profunde şi semnificative despre ce a însemnat Eminescu pentru literatura română şi universală, pentru întreg neamul românesc. Sînt lucrări de reală utilitate pentru elevi, studenţi, profesori, cît şi pentru toţi împătimiţii de Luceafăr…

 

Anca, George. Mantra Eminescu / George Anca. – Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2011. – 140 p.

Arghezi, Tudor. Eminescu / Tudor Atghezi ; îngrij. ed., postf. de Leonard Gavriliu. – B. : Ed. Univers Enciclopedic, 2000. – 108 p.

Călinescu, George. Opera lui Mihai Eminescu / George Călinescu; introd. de Eugen Simion. – Ch., B. : Ed. Litera Internaţional, 2003. – 692 p.

Cimpoi, Mihai. Esenţa fiinţei : (Mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene / Mihai Cimpoi. – Iaşi: Ed. Princeps Edit, 2007. –  216 p.

Ciobanu, Constantin Gh. Mihai Eminescu în filateria şi cartofilia universală: Catalog enciclopedic / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. – Ch.: Ed.  Î.E.P. Ştiinţa, 2010. – 120 p.

Costandache, Marian. Luceafărul eminescian : Note la o paradigmă transmodernă / Marian Constandache. –  Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2006. – 94 p.

Derşidan, Ioan. Monologul dramatic eminescian / Ioan Derşidan. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2001. – 200 p.

Drăgan, Gheorghe. Poetică eminesciană : Temeiuri folclorice. – Iaşi : Ed. Polirom. – 256 p.

Drăgan, Mihai. Eminescu tînăr sau “a doua mea fiinţă” / Mihai Drăgan. – Iaşi : Ed. Institutul european, 1999. – 479 p.

Drăgan, Mihai. Poetică eminesciană: Temeiuri folclorice / Mihai Drăgan. – Iaşi : Ed. Polirom, 1999. – 256 p.

Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit : corespondenţă inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle: scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea / ed. îngrij., transcr., note şi pref. de Christiana ZarifopoI-Illias. – Iaşi : Ed. Polirom, 2000. – 276 p.

Dumitrescu Buşulenga, Zoe. Eminescu. Viaţa / Zoe Dumitrescu Buşulenga. – B. : Ed. Elion, 2000. – 232 p.

Georgescu, N. Moartea antumă a lui Eminescu : 1883-1889 / N. Georgescu. – Ch. : Ed. cartier, 2002. – 304 p.

 Horvat, Săluc. Însemnări despre Mihai Eminescu : studii şi articole / Săluc Horvat. – Baia Mare : Ed. Universităţii de Nord, 2000. – 132 p.

Mămăligă, Dumitru. Eminescu şi Veronica : Poveste de dragoste / Dumitru Mămăligă. – Ch. : Ed. Pontos, 2005. – 84 p.

 Mănucă, Dan. Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian. – Iaşi : Ed. Polirom, 1999. – 288 p.

Melancu, Ştefan. Eminescu şi Novalis : paradigme romantice / Ştefan Melancu.  – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1999. – 176 p.

Melian, Alexandru. Mihai Eminescu – poezia invocaţiei / Alexandru Melian. – B. : Ed. Atos, 1999. – 272 p.

Munteanu, Goerge. Hyperion, 1. Viaţa lui Eminescu / George Munteanu. – Ch. : Ed. Ştiinţa, 2002. – 348 p.

Murăraşu, D. Naţionalismul lui Eminescu / D.  Murăraşu; ed. de Stancu Ilin. – B. : Ed. Atos, 1999. – 398 p.

Nedelcea, Tudor. Eminescu, istoricul / Tudor Nedelcea. – Craiova : Ed. Fundaţia “Scrisul Românesc”, 1998. – 304 p.

Nedelcea, Tudor. Eminescu şi cugetarea sacră / Tudor Nedelcea; postf. de Victor Crăciun. – Craiova : Ed. Fundaţia “Scrisul Românesc”, 2000. – 186 p.

Papu, Edgar.  Eminescu într-o nouă viziune / Edgar papu. – Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2005. – 124 p.

Păsat, Dumitru. Eminescu şi fascinaţia cărţii. – Ch.: Ed. Pontos, 2002. – 64 p.

Toma-Damşa, Maria. Eminescu – erou literar : antologie / Maria Toma-Damşa. – Deva : Ed. EMIA, 2000. – 300 p.

Ungureanu, Gheorghe. Eminescu în documente de familie / Gheorghe Ungureanu; îngrij. de Dumitru Ivănescu şi Virginia Isac. – Iaşi : Ed. Junimea, 2001. – 569 p.