Publicat în Lecturi publice

Mihai Eminescu – sub umbra geniului, cîntă glasul eternităţii


Opera lui Mihai Eminescu, asemenea aceleia a tuturor marilor creatori ai lumii, este deschisă continuu interpretărilor critice. În jurul ei s-au învîrtit toate generaţiile care au urmat, asimilînd-o din perspective diverse. Personalităţi notorii ale spiritualităţii noastre naţionale şi ale celei universale au lăsat în urma lor un gînd, o idée, despre acest “rege al cugetării omeneşti”.

Faptul se explică uşor de vreme ce, “ca geniu universal, Eminescu ne apare drept artistul demiurg care a realizat în opera lui cea mai profundă şi mai deplină sinteză a spiritului creator românesc”. Rămînînd rezistentă în faţa măcinătoare a timpului, creaţia eminesciană se constituie ca o sumă de valori estetice unice şi ca un tezaur de gîndire creatoare la care ne raportăm mereu, spre înţelegerea mai adîncă a identităţii şi a integralităţii noastre spirituale în acest spaţiu geografic. Eminescu este poetul nostru absolut, de necomparat cu nici unul dintre contemporanii sau urmaşii săi.

Propunem în continuare strălucite aprecieri, mărturii profunde şi semnificative despre ce a însemnat Eminescu pentru literatura română şi universală, pentru întreg neamul românesc. Sînt lucrări de reală utilitate pentru elevi, studenţi, profesori, cît şi pentru toţi împătimiţii de Luceafăr…

 

Anca, George. Mantra Eminescu / George Anca. – Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2011. – 140 p.

Arghezi, Tudor. Eminescu / Tudor Atghezi ; îngrij. ed., postf. de Leonard Gavriliu. – B. : Ed. Univers Enciclopedic, 2000. – 108 p.

Călinescu, George. Opera lui Mihai Eminescu / George Călinescu; introd. de Eugen Simion. – Ch., B. : Ed. Litera Internaţional, 2003. – 692 p.

Cimpoi, Mihai. Esenţa fiinţei : (Mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene / Mihai Cimpoi. – Iaşi: Ed. Princeps Edit, 2007. –  216 p.

Ciobanu, Constantin Gh. Mihai Eminescu în filateria şi cartofilia universală: Catalog enciclopedic / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. – Ch.: Ed.  Î.E.P. Ştiinţa, 2010. – 120 p.

Costandache, Marian. Luceafărul eminescian : Note la o paradigmă transmodernă / Marian Constandache. –  Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2006. – 94 p.

Derşidan, Ioan. Monologul dramatic eminescian / Ioan Derşidan. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2001. – 200 p.

Drăgan, Gheorghe. Poetică eminesciană : Temeiuri folclorice. – Iaşi : Ed. Polirom. – 256 p.

Drăgan, Mihai. Eminescu tînăr sau “a doua mea fiinţă” / Mihai Drăgan. – Iaşi : Ed. Institutul european, 1999. – 479 p.

Drăgan, Mihai. Poetică eminesciană: Temeiuri folclorice / Mihai Drăgan. – Iaşi : Ed. Polirom, 1999. – 256 p.

Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit : corespondenţă inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle: scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea / ed. îngrij., transcr., note şi pref. de Christiana ZarifopoI-Illias. – Iaşi : Ed. Polirom, 2000. – 276 p.

Dumitrescu Buşulenga, Zoe. Eminescu. Viaţa / Zoe Dumitrescu Buşulenga. – B. : Ed. Elion, 2000. – 232 p.

Georgescu, N. Moartea antumă a lui Eminescu : 1883-1889 / N. Georgescu. – Ch. : Ed. cartier, 2002. – 304 p.

 Horvat, Săluc. Însemnări despre Mihai Eminescu : studii şi articole / Săluc Horvat. – Baia Mare : Ed. Universităţii de Nord, 2000. – 132 p.

Mămăligă, Dumitru. Eminescu şi Veronica : Poveste de dragoste / Dumitru Mămăligă. – Ch. : Ed. Pontos, 2005. – 84 p.

 Mănucă, Dan. Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian. – Iaşi : Ed. Polirom, 1999. – 288 p.

Melancu, Ştefan. Eminescu şi Novalis : paradigme romantice / Ştefan Melancu.  – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1999. – 176 p.

Melian, Alexandru. Mihai Eminescu – poezia invocaţiei / Alexandru Melian. – B. : Ed. Atos, 1999. – 272 p.

Munteanu, Goerge. Hyperion, 1. Viaţa lui Eminescu / George Munteanu. – Ch. : Ed. Ştiinţa, 2002. – 348 p.

Murăraşu, D. Naţionalismul lui Eminescu / D.  Murăraşu; ed. de Stancu Ilin. – B. : Ed. Atos, 1999. – 398 p.

Nedelcea, Tudor. Eminescu, istoricul / Tudor Nedelcea. – Craiova : Ed. Fundaţia “Scrisul Românesc”, 1998. – 304 p.

Nedelcea, Tudor. Eminescu şi cugetarea sacră / Tudor Nedelcea; postf. de Victor Crăciun. – Craiova : Ed. Fundaţia “Scrisul Românesc”, 2000. – 186 p.

Papu, Edgar.  Eminescu într-o nouă viziune / Edgar papu. – Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2005. – 124 p.

Păsat, Dumitru. Eminescu şi fascinaţia cărţii. – Ch.: Ed. Pontos, 2002. – 64 p.

Toma-Damşa, Maria. Eminescu – erou literar : antologie / Maria Toma-Damşa. – Deva : Ed. EMIA, 2000. – 300 p.

Ungureanu, Gheorghe. Eminescu în documente de familie / Gheorghe Ungureanu; îngrij. de Dumitru Ivănescu şi Virginia Isac. – Iaşi : Ed. Junimea, 2001. – 569 p.

Publicitate

Autor:

Filiala Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu. Fondata la 14 octombrie 2001 în parteneriat cu Biblioteca județeană Petru Dulfu, Baia Mare, România.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s