Publicat în Concursuri

Fragment cotidian al primăverii


(Expoziţie – concurs de pictură)

 Un început frumos de primăvară la filiala „Maramureş”: forfotă, priviri vesele şi pline de admiraţie, zîmbete, discuţii, păreri… Au fost expuse lucrările participanţilor la concursul de pictură Fragment cotidian al primăverii, organizat în parteneriat cu Colegiul de Arte Plastice”Alexandru Plămădeală”.

Pînă la moment s-au adunat 17 lucrări, picturi minunate, majoritatea în ulei pe pînză, care prezintă elemente esenţiale ale primăverii. Sperăm ca numărul participanţilor la concurs să crească, căci cei care nu au reuşit să se înscrie la concurs sînt aşteptaţi cu lucrările pînă la 9 aprilie, cînd se vor face totalurile. Un juriu competent va aprecia cele mai originale lucrări, precum şi vizitatorii bibliotecii şi ai blogului nostru. Deaceea vă rugăm să punctaţi şi să adăugaţi impresii pentru lucrarile care vi se par interesante. Se va ţine cont neapărat de părerea dumneavoastră.

Primăvara este anotimpul care a fost întotdeauna sursă de inspiraţie pentru oamenii de artă: după încleştarea frigului cu razele soarelui şi a întunericului cu lumina învinge viaţa şi soarele. Anotimpul care ne bucură vederea cu cele mai frumase culori, copaci înfloriţi, flori gingaşe… Fiecare participant a ţinut să ne preznte imagini cît mai reale, folosind culori vii şi vesele, bucurîndu-ne sufletul cu momente nemaipomenite. Toate tablourile au un mesaj comun: Lăsaţi să vă picure în suflet Primăvara. Lăsaţi să vă cuprindă, să vă învăluie inima. Dansaţi cu ea în lumina soarelui şi lăsaţi-o să vă umple braţele cu flori şi iubire.

Utilizatorii bibliotecii au remarcat seninătatea emanată de aceste lucrări, lăsîndu-ne primele aprecieri şi impresii, recunoscînd că s-au simţit adevăraţi critici de artă.

Filiala „Maramureş” oferă tinerilor pictori posibilitatea de a se promova,

oferă spaţiu pentru a face cunoscute lucrările, vă ajută să vă realizaţi Visul!   

  

 

 

 

 

 

 

Publicat în Biblioteca Maramureş

Clubul “Arta comunicării” la Biblioteca „Maramureș”


Arta comunicării – o expresie foarte cunoscută, pe care mulţi o aud destul de des, dar foarte puţini realizează cît de dificil este să stăpîneşti o artă. Priceperea de a comunica este deosebit de importantă şi este una din cele mai preţioase deprinderi pe care omul le obţine în viaţă. Comunicarea nu este numai un lux care înfrumuseţează viaţa, ea e forţa motrice principală a dezvoltării personalităţii umane.

La prima vedere s-ar părea că e ceva simplu: sîntem comunicativi şi deschişi, pronunţăm corect cuvintele, înşirăm aceste cuvinte în propoziţii, formulăm idei şi opinii, dar aceasta nu înseamnă că comunicăm eficient. Este o realitate pentru noi toţi că capacitatea de comunicare este o zonă care necasită mai multe îmbunătăţiri decît ne-am putea imagina, ar trebui să corectăm unele lucruri în această privinţă. Din aceste considerente la filiala “Maramureş” s-a fondat Clubul “Arta comunicării”, creatorii căruia şi-au propus să acorde un ajutor substanţial celor care doresc să-şi ridice nivelul de cultură al comunicării orale şi scrise, celor care sînt interesaţi să comunice calitativ, să fie mai agreabili cu cei din jur şi mai de folos societăţii. Este un club care se adresează copiilor ce nu depăşesc vărsta de 14 ani. Copiii asimilează cu uşurinţă toate informaţiile noi, deaceea este momentul în care se recomandă de a insista asupra dezvoltării vocabularului şi a modului corect în care aceştia trebuie să vorbească. Pentru ei au fost selectate subiecte interesante şi utile. Enumerăm cîteva din ele: Cuvintele care ne fac viaţa mai frumoasă; Cercul complimentelor; Eliberarea de cuvinte negative; Energia cuvintelor pozitive; Telefonul fără fir; Cartea cu poveşti – emoţii în valoare; Un milion de experienţe într-un singur cuvînt;  etc.

La şedinţele clubului, care vor avea loc lunar, copiii vor învăţa să comunice corect, atît la nivel verbal cît şi non-verbal, să vorbească cu încredere, fără emoţii distructive, entuziaşti şi bine dispuşi, vor învăţa să aibă o atitudine şi un compartament corespunzător vîrstei lor. Modul în care copiii îşi aleg limbajul, viteza cu care vorbesc, tonalitatea vocii, dicţia, mimica, gesturile care însoţesc discuţiile copiilor, toate sînt aspecte care contribuie la conturarea comportamentului şi atitudinii copiilor. Un accent deosebit se va pune pe lectură. Beneficiile cititului sînt nenumărate, iar dacă ne referim la comunicare, lectura ajută la dezvoltarea vocabularului şi îmbunătăţirea ortografiei prin contactul nemijlocit al copilului cu textul literar. Un vocabular dezvoltat te poate ajuta să te faci înţeles, dar şi să-i înţelegi pe cei care vorbesc cu tine.

Succesul acestor activităţi rezidă în faptul că clubul va pune accentul pe partea practică, orele se vor petrece în mod interactiv, informaţiile for fi uşoare de înţeles şi asimilat. Copiii vor învăţa lucruri utile în timpul jocului, discuţiilor, lucrului practic, nefiind obligaţi să facă ceea ce nu le place. Vor încerca să respecte doar Regulile de aur ale comunicării corecte:

–       Vorbim pe rînd;

–       Folosim un limbaj politicos;

–       Ascultăm cu atenţie interlocutorul;

–       Cerem informaţii suplimentare, pentru a înţelege cît mai bine mesajul;

–    Prin limbajul trupului, transmitem interes şi respect faţă de vorbitor: îl privim în ochi, adoptăm o poziţie decentă, încetăm alte activităţi.

Participînd la şedinţele clubului copiii au numai de cîştigat cunoştinţe noi, informaţii utile, încredere şi curaj, precum şi multă distracţie.

Beneficiile:

–       dezvoltarea vocabularului;

–       dezvoltarea comunicării interpersonale;

–       optimizarea relaţionării;

–       dobîndirea încrederii în sine şi în ceilalţi;

–       dobîndirea abilităţilor de comportament social dezirabil;

–       conştientizarea rolului enorm al comunicării etc.

În concluzie, iniţierea acestui club de dezvoltare a abilităţilor de comunicare este o acţiune care va da roade, căci ne-am propus obiective clare cu privire la noţiunile care se cer a fi însuşite, s-au ales medotele corespunzătoare şi se va lua neapărat în consideraţie particularităţile de vîrstă a participanţilor.

S-ar putea să vă surprindă, dar, în general, a comunica eficient înseamnă, în primul rînd, a asculta. Este un aspect important de care prea puţini din noi ţinem cont!