Publicat în Masă rotundă

Viitorule, ce-mi aduci?


Masă rotundă 

Există, cu siguranță, un viitor, există ceea ce nu am trăit, există ceea ce nu am făcut. Dar putem noi oare influența acest viitor? Îl putem noi construi? În situația de a medita asupra acestor întrebări au fost puși utilizatorii filialei ”Maramureș” în cadrul mesei rotunde Viitorule ce-mi aduci?

La acest subiect fiecare a ținut să spună cîte ceva, să-și spună părerea, să vină cu o idee, cu un argument.

Viitorul fiecăruia este în propriile sale mîini.

Beneficiem de o serie de șanse pe care ni le scoate în cale destinul/Dumnezeu,  de care noi putem sau nu să profităm.

Fiecare își modelează destinul după plac, își alege singur calea pe care dorește să meargă.

Viitorul constă dintr-o serie de alternative, de răscruci și intersecții și doar de individ depinde alegerea făcută.

Există doar unele situații pe care le putem influența, căci viața îți clădește și obstacole în fața cărora ești neputiincios. 

Unele afirmații au stîrnit discuții aprinse și chiar contradicții, dar pînă la urmă fiecare are propria părere, pe care doar el decide să o susțină în continuare sau să o schimbe. Și dacă s-a vorbit despre viitor, în general, am încercat să vedem la ce aspiră fiecare în parte, ce își dorește fiecare de la această viață. Participanții au recunoscut că nu o singură dată s-au întrebat: Cine sînt eu? Ce rol am eu în viața asta? Ce ar trebui să fac? Am ascultat tineri, întradevăr, hotărîți, cu scopuri bine determinate, care știu ce își doresc și ce trebuie să facă pentru a ajunge unde își doresc.

Nu s-a omis din discuții Astrologia, capabilă să discifreze misterele propriului destin, care ne ajută să explorăm viitorul și să ne cunoaștem mai bine, precum și testele psihologice care ajută individul să-și conștientizeze calitățile și defectele.

Ne naștem oameni, aceasta însă, nu este de ajuns, trebuie să și mai devenim, să ne formăm, să ne cultivăm.

Cu siguranță le-am dat multora de gîndit! Am aprins doar o luminiță în drumul spre Viitor…

.

Publicat în Educaţia copilului

Biblioteca – ajutor în pregătirea temelor pentru acasă


Am auzit de multe ori vorbindu-se despre Temele pentru acasă, despre importanța acestora în evoluția elevului, despre lucrul individual și rolul familiei ca ajutor în îndeplinirea sarcinilor. Este cazul să adăugăm aici importanța bibliotecii și implicarea ei în această activitate, care va spori elevilor șansele de a avea succes. Relația acestora cu biblioteca îi poate determina să obțină rezultate excelente.

 În ambianța plăcută a filialei ”Maramureș”, deseori găsești copii aplecați asupra caietelor și agendelor, pregătind temele pentru acasă. O activitate plăcută și cu multe avantaje.

Spațiul frumos amenajat, cu multă lumină și liniște poate să producă doar efecte emoționale pozitive și să predispună la studiu și lectură. Aici domină o atmosferă caldă, aproape casnică și nu există factori care ar sustrage atenția copiilor. Și dacă condițiile de lucru sînt bune crește randamentul școlar și plăcerea copilului de a învăța.

Resursele necesare rezolvării sarcinilor pentru acasă sînt alături, aranjate în ordine pe rafturi și nu necesită eforturi suplimentare. Unii copii rețin mai ușor prin intermediul mijloacelor vizuale sau auditive, atunci cărți ilustrate, atlase, hărți, casete cu înregistrări, CD, DVD ș.a. le sînt la îndemînă. Copiii au posibilitatea să lucreze singuri, să demonstreze că pot lua hotărîri, că pot găsi soluții, să dovedească că sînt responsabili, independenți și disciplinați.

Întrebați ce îi motivează să-și pregătească temele în bibliotecă? copiii nu au ezitat să răspundă. Am primit răspunsuri de felul:

  • Învățătorul apreciază cu note maxime elevii ce prezintă informații adăugătoare;
  • În funcție de temă ni se indică literatură suplimentară pe care e necesar să o consultăm;
  • La bibliotecă îmi pregătesc temele mai repede și mai ușor;
  •  Vreau să cunosc mai multe și de fiecare dată prezint curiozități la tema pentru acasă;
  • Avem de făcut proiecte și postere, iar informația necesară o găsim doar la bibliotecă.

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Bibliotecarul va ghida și orienta utilizatorii în găsirea informației necesare. O expoziție de carte În ajutor temelor de acasă prezintă informații utlile la diferite discipline școlare și un adevărat ajutor pentru pregătirea temelor pentru acasă.

Este important ca să încurajăm plăcerea pentru învățare, să facem plăcută aflarea în spațiul bibliotecii și să motivăm revenirea în acest spațiu.