Publicat în Biblioteca Maramureş, Expozitii de carte

Oameni care au făcut istorie: Domnii Țării Moldovei


Cum ziceau străbunii latini: historia magistra vitae – istoria este un dascăl pentru viață. Numai învățînd istoria țării tale, limba părinților tăi și geografia meleagului natal se pot educa cetățeni devotați acestui pămînt, cu plecăciune față de memoria istorică a străbunilor, cu credință în viitorul propriului stat, cu convingere că ei sînt moștenitorii și apărătorii lui. Nu există state pe lume care să nu însemne numele strămoșilor, să nu înscrie faptele lor, evenimentele și urgiile ce au zguduit țara, adică să nu scrie și să învețe propria istorie. E cert faptul că fiecare trebuie să-și cunoască rădăcinile, să știe că strămoșii lui au trăit cînd în mulțumire cînd în suferință, că pe înaltul scaun al țării au urcat o mulțime de domnitori, că sărmana Moldovă a fost călcată în picioare de atîția năvălitori, că bucăți din ea au fost rupte… Domnitorii ce s-au perindat în tronul Țării Moldovei au lăsat și ei o urmă adîncă în destinul acestui pămînt. Ei au înălțat mănăstiri și cetăți, orașe și sate, au apărat cu spada și înțelepciunea lor melegul de atâtea primejdii și invazii străine, înscriind prin faptele lor Țara Moldovei în orbita istoriei și a valorilor culturale și spirituale europene.

Un stat care-și disprețuiește temeliile sau le lasă la cheremul străinilor, un popor care-și desconsideră trecutul, astfel dezrădăcinîndu-se – nu pot dăinui. Părinții care nu poartă cinste străbunilor ajung să nu fie respectați de urmași. Și astfel soarta statului și a poporului rămăne să o hotărască alții.

Amintiți-vă, deci, de Patrie!

Almaș, Dumitru. Povestiri istorice / Dumitru Almaș. – București: Ed. Vizual, 2001. – 143 p.

Bălcescu, Nicolae. Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul / Nicolae Bălcescu.    București: Ed.  România Press, 2001. – 560 p.

 Crăciun, Boris. Istoria românilor în 1000 de imagini: album și atlas istoric școlar / Boris Crăciun; red.: Daniela Costin. – Iași: Porțile Orientului, 2006. – 132 p.

Dinastia Cantemiriștilor: Sec.XVII-XVIII / coordonator și red. Andrei Eșanu. – Ch.:   Știința, 2008. – 603 p.

Domnii Țării Moldovei: studii / Demir Dragnev, Eduard Baidaus, Ghenadie Bodeanu,  …; Acad. de Șt. a Moldovei. Inst. de Ist. – Ch.: Ed. Civitas, 2005. – 320 p.

Eșanu, Valentina. Bogdan al III-lea și Maria-Oltea-părinții lui Ștefan cel Mare și Sfînt /  Valentina Eșanu; coord. : Elena Bivol. – Ch. : Prut Internațional, 2007. –  160 p.

Faptele și vitejiile lui Ștefan cel Mare și Sfânt / culegere S. Kirileanu. – Ch.: Cartea Mold., 2004. – 122 p.

Gonța, Gheorghe. Viața politică a țării Moldovei în epoca domniei lui Ștefan cel Mare și a urmașilor săi / Gheorghe Gonța; Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare tehnologică. Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”. – Ch : Ed. Cardidact, 2004. – 232 p.

 Gorovei, Ștefan S. Mușatinii / Ștefan S. Gorovei. – Ch.: Ed. Basarabia, 1991. – 168 p.

 Grecov, Iuri. România în chipuri / Iuri Grekov. – Ch.: Ed. Uniunii Scriitorilor, 2000. – 179 p.

 Pe urme de domnitori și doamne, regi și regine / coord. Boris Crăciun, red. : Daniela Costin. – Iași: Ed. Porțile Orientului, 2003. – 224 p.

 Prima mea carte de istorie românească și europeană: : [Dragoș Vodă, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Al.I. Cuza] / pagini alese și povestite de Boris Crăciun, Daniela Costin. – Iași: Ed. Porțile Orientului, 2006. – 232 p.

 Popescu, Petru Demetru. Istoria neamului: boieri și domnitori / Petru Demetru Popescu. – București: Ed. Lucman, 2007. – 390 p.

 Popescu, Petru Demetru. Istoria neamului: întemeietorii / Petru Demetru Popescu. – București: Ed. Lucman, 2005. – 240 p.

 Vasile Lupu / selecție, note, comentarii : Sergiu Moraru. – Ch.:  Hyperion, 1992. – 176 p.

 Vasilescu, Virgil. Cîrmuitorii neamului românesc / Virgil Vasilescu. – Ch.: Cartier, 2001. – 191 p.

Lina Iftodi