Publicat în Expozitii de carte, Poftiţi la lectură

Ce frumoasă-i a mea țară!


Cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova  recomandăm expoziția virtuală Ce frumoasă-i a mea țară! Aceste cărți vin în întîmpinarea tuturor celor ce doresc să cunoască mai profund istoria și geografia plaiului natal, tezaurul spiritual-cultural al neamului nostru, oameni care au marcat istoria acestui  meleag. Sperăm, că prin intermediul cărților recomandate veți face o călătorie prin minunata noastră țară și veți descoperi farmecul ei.

Ciobanu-Țurcanu, Viorica. Din istoria costumului : Evoluția în spațiu și timp a costumului în Moldova / Viorica Ciobanu-Țurcanu. – Ch. : Pontos, 2005. – 96 p.

Această lucrare prezintă tabloul integru al costumului în evoluție. Aici veți găsi structura, funcțiile, legitățile dezvoltării costumului tradițional și continuitatea în vestimentația contemporană. Lucrarea prezintă și un îndrumar pentru cei mai puțin inițiați în cunoașterea și utilizarea corectă a vestimentației în tot ansamblul ei: îmbinarea chibzuită a detaliilor, ornamentelor, uzoarelor, simbolurilor și tradițiilor din etnografia poporului nostru.

Curbet, Vladimir. Țara horelor și a doinelor / Vladimir Curbet. – Ch. : Ed. Pontos, 2007. – 272 p.

Cartea reflectă 50 de ani de activitate rodnică și prodigioasă ai lui Vladimir Curbet în Ansamblul Național Academic de Stat de Dansuri populare  Joc.  Dansul popular reflectă viața, exprimă aspirațiile și sentimentele poporului nostru, istoria lui milenară. Ansamblul Joc a valorificat creații literare, le-a promovat de-a lungul anilor și a atins performanțe deosebite în domeniul coregrafiei naționale. Citind cartea veți afla despre prima olimpiadă a dansului popular, horă, dansul popular Călușarii, sărbătoarea rusaliilor, zonele folclorice ale plaiului moldav, călătoria ansamblului Joc prin lume, etc.

Darienco, Claudia. Piloni ai neamului : Portrete de epocă / Claudia Darienco. – Ch. : Iulian (”Edit-Pres” SRL), 2010. – 396 p.

Cartea descrie viața și faptele ale unor piloni ai neamului: Grigore Botezatu, Pavel Boțu, Mihai Dolgan, Vasile Iovu, Vladimir Curbet, ș.a.. Autoarea încearcă să vă convingă, că vigoarea neamului nostru n-a secat, că pontențialul lui creativ în diverse domenii este în deplină manifestare. Contribuția fiecăruia dintre acești piloni la sporirea patrimoniului național e demonstrată cu multă meticulozitate. Toți acești piloni sunt oameni simpli care au rîvnit, au sperat, au muncit pentru a-și atinge scopul – recunoștința întregului neam.

Florea, Serafim. Potențialul turistic al republicii Moldova : monografie / Serafim Florea. – Ch. : Î.S.F.E. – P. ”Tipografia Centrală”, 2005. – 352 p.

Lucrarea reprezintă o operă complexă, de mare interes turistic și constituie un bun ghid pentru toți cei care doresc să cunoască mai profund tezaurul spiritual-cultural al neamului nostru. Autorul prezintă monumentele de pe teritoriul Republicii Moldova și face o trecere în revistă a valorilor românești de interes turistic din regiunile Cernăuți și Odesa. Cartea este atractivă prin materialul fotografic.

Istoria Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre / Asociația oamenilor de știință din Moldova ”N. Milescu-Spătaru”. – Ch. : ”Elan Poligraf”, 2003. – 418 p.

Această carte expune evenimente și fenomene istorice care s-au desfășurat pe teritoriul Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre. Lucrarea vă pune la dispoziția dvs. materiale despre geto-daci și romanizarea lor, despre apariția Statului Moldovenesc feudal, despre luptele strămoșilor noștri pentru păstrarea integrității  statului lor, despre căderea acestuia sub dominația otomană, despre lupta sa de eliberare. Materiale considerabile expun aflarea și dezvoltarea  poporului moldovenesc în componența Imperiului rus, apoi în Uniunea Sovietică, renașterea și dezvoltarea statalității sale naționale, realizările social-economice din perioada contemporană.

Mânăscurtă, Ioan. Trandafir de la Moldova : [album] / Ioan Mânăscurtă, Mihai Potârniche; fotogf. : Mihai Potârniche. – Ch. : Princeps, 2007. – 192 p.

Republica Moldova se întinde de la Prut pînă dincolo de Nistru și are o geometrie specifică, linii drepte, curbe și sinusoide care formează relieful variat și irepetabil, culori și nuanțe care dau profunzimea peisajului și îi conferă originalitate. Cartea vă invită să savurați din frumusețile Moldovei, să vedeți cu inima acest pămînt, acest trandafir de la Moldova. 

Parlamentul Independenței : [cronica fot.-doc.] / Asoc. ”Parlamentul – 90”; coord. proiect: Pantelei Sandulachi, Vlad Darie ; fot. : Mihai Potârniche, graf. : Simion Zamșa. – Ch. : S. n., 2010. – 432 p.

Volumul prezintă o imagine generală a legislativului de la Chișinău în perioada 1990-1994. Cartea cuprinde o cronică selectivă a activității Parlamentului și un șir de documente ce reflectă etapele principale ale transformărilor din societate, ale proceselor de tranziție spre un regim democratic și o economie de piață. Conținînd fotografii inedite, cartea este utilă tuturor celor interesați de istoria țării sale, de lupta înaintașilor pentru libertate și democrație. 

Proca, Ion. Mai aproape de departe : pătrunde vocea lui Nicolae Sulac / Ion Proca. – Ch. : ”Notograf Prim” SRL, 2011. – 264 p.

Nicolae Sulac a adus în muzica populară ceea de ce aceasta avea nevoie, ceea ce-i lipsea. Odată cu venirea lui, publicul  a început să se înfrupte din muzica autentică. În cîntecele sale Nicolae Sulac a evocat imaginea satului moldav, pe care îl cunoștea din propria experiență, deoarece participa la sărbătorile noastre naționale.  Din repertoriul său cele mai frumoase sunt cîntecele meditative: Trandafir de la Moldova, Busuioc moldovenesc, Mîndre sunt pădurile, Sunt din plaiuri moldovene, Toamna la cules de vii, etc.

Răileanu, Iurie. Etno Moldova / Iurie Răileanu. – Ch. : S. n., 2011. – 136 p.

Interesul unui popor pentru cunoaşterea istoriei sale naţionale, demonstrează dimensiunea gradului său de cultură şi civilizaţie, căci anume prin istorie el se identifică în rândul popoarelor lumii.Etno Moldova este un album monographic în care sunt reproduse și sistematizate informații etnografice ce țin de cultură populară. Prin intermediul imaginilor, sunt demonstrate splendorile diverselor forme și simboluri, coloritul nestăvilit regăsit în diferite obiecte de folosință casnică, de sute de ani vechime.

Republica Moldova / text : Nicolae Dabija; aut. imagini : Cornienko Grigorii, Cornienko Alexandr. – Ch. : ”Litera – AVN” SRL, 2010. – 96 p.

Ai văzut cetățile Hotin, Soroca, mănăstirile Hîncu, Călărășeuca, Noul Neamț ? Dar bisericile Adormirea Maicii domnului din Căușeni, Sf. Mihail din Dondușeni, frumusețea naturală a stejarului lui Ștefan cel Mare, a rîurilor Răut și Nistru ? Lista imaginilor în prezentul album e mult mai mare și te  invită să vezi frumusețile Moldovei.

.

Stati, Vasile. Istoria Moldovei / Vasile Stati. – Ch. : Ed. ”Vivar-Editor”, 2002. – 462 p.

Cartea este un compendiu – o expunere sistematică documentară a Istoriei Moldovei, de la începuturile ei pînă astăzi, cu elemente de crestomație. Ea ar putea fi de folos elevilor, studenților, profesorilor, dar mai ales iubitorilor de istorie. Dar care cetățean al acestui meleag nu dorește să cunoască istoria țării sale ? Căci un stat care-și disprețuiește temeliile, un popor care-și desconsideră trecutul, astfel dezrădăcinîndu-se – nu pot dăinui. 

Țurcanu, Ion. Descrierea Basarabiei : Teritoriul dintre Prut și Nistru în evoluția istorică: (din primele sec. ale mileniului II pînă la sfîrșitul secolului al XX-lea) / Ion Țurcanu. – Ch. : Cartier, 2011. – 488 p.

Istoria unor țări, a unor popoare sau teritorii, a căror denumire comportă înțelegeri și interpretări diferite, mai ales atunci cînd viziunile aupra acestui subiect sînt contradictorii, impune sarcina de a fi cercetată cu începere de la nume. Cartea Descrierea Basarabiei este cercetare nouă asupra istoriei timpurii a Basarabiei, prin intermediul căreia puteți afla de unde s-a luat numele de Basarabia și ce statut a avut în trecut pămîntul care a purtat acest nume.

Cu dragă inimă vă recomandăm aceste cărți.

Lectură plăcută !

                                                                                        Lina Iftodi