Publicat în Biblioteca Maramureş, Expozitii de carte, Poftiţi la lectură

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației


Democrația nu este numai un tip de regim politic, ea este un mod de viață bazată pe conceptele de: libertate, egalitate a șanselor, recunoașterea drepturilor omului, minimum de intervenție a statului și maximum de autonomie.

Vă recomandăm lucrări care aduc lumină în complicata rețea de teorii și argumente ce vizează modelul democratic, care vin cu răspunsuri la întrebările: ce fel de idei despre democrație au liderii politici ?, ce fel de idei despre democrație au cei de la putere și cei din opoziție ? , dar independenții ?, pot exista mai multe democrații ?, Cum funcționează democrația ?, etc.  

Sperăm că, cărțile propuse vor constitui o lectură esențială pentru toți cei interesați de natura și perspectivele democrației. 

Cum se consolidează democrația / ed.:  Larry Diamond, Yun-han Chu, Marc F. Plattner, Hugo-mao Tien; trad. : Magda Muntean și Aurelian Muntean. – Iași : Polirom, 2004. – 352 p. 

Din cuprins:

– Democrație pe termen lung și democrație consolidată;

– Partidele politice în Europa Centrală și de Est;

– Societatea civilă în Orient și Occident;

– Ce determină trăinicia democraților ?, ș.a. 

Democrația la feminin : Istoria verbală / red. :Elena Ungureanu. – Ch. : Î.E.P. Știința, 2005. – 284 p.

Din cuprins:

Interviuri cu 22 femei cu destine unice: Argentina Cupcea-Josu, Leonida Lari, Iuliana Gorea-Costin, Lidia Guțu, Lidia Kulikovski, Maria Buruiană, ș.a. 

.

Isaac, Jeffrey C. Democrația în vremuri întunecate / Jeffrey C. Issac; trad. de Cristina  Irimia. – Iași : Ed. Polirom, 2000. – 256 p. 

Din cuprins:

– Hannah Arendt – model de intelectual disident;

– Hannah Arendt despre politica democratică;

– Demnitatea umană și politica  drepturilor omului;

– Semnificațiile anului 1989, ș.a.

Lijphard, Arend. Democrația în societățile plurale / Arend Lijphard; trad. : Adriana Bargan. – Iași : Polirom, 2002. – 296 p. 

Din cuprins:

– Societăți plurale și regimuri democratice;

– Democrația consociațională;

– Elemente consociaționale în democrația neconsociațională;

– Proiectarea consociațională, ș.a. 

Lijphard, Arend. Democrații : Modele de guvernare majoritară și consensuală în douăzeci și una de țări / Arend Lijphard; trad. : Ștefan Lupu. – Ch. : Ed. Sigma IG, 1999. – 246 p. 

Din cuprins:

– Douăzeci și două de regimuri democratice;

– Puterea executivă: guvernul majoritar versus împărțirea puterii;

– Relații dintre executiv și legislativ;

– Împărțirea puterii : contraste federal-unitar și centralizat-descentralizat;

– Referendumurile în democrațiile  reprezentative,  ș.a.

Lijphard, Arend. Modele ale democrației. Forme de guvernare și funcționare în treizeci și șase țări / Arend Lijphard; trad. : Cătălin Constantinescu. – Iași : Polirom, 2000. – 320 p. 

Din cuprins:

– Modelul Westminster și modelul consensualist al democrației;

– Treizeci și șase de democrații;

– Sisteme electorale și de partide;

– Parlamente și congrese;

– Harta conceptuală bidimensională a democrației, ș.a.

Putman, Robert D. Cum funcționează democrația : tradițiile civice ale Italiei moderne / Robert D. Putman; trad. de Diana Istrățescu. – Iași : Polirom, 2001. – 280 p. 

Din cuprins:

– Performanța instituțională ca obiect de studiu;

– Două decenii de dezvoltare instituțională;

– Măsurarea și explicarea performanței instituționale;

– Originile istorice ale comunității civice;

– Capitalul social și succesul instituțional, ș.a. 

Roh, Thea de. Democrația social-elitară / Thea de Roh, Ute Lienard; trad. : Ioan Mușlea. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1999. – 128 p. 

Din cuprins:

– Piramida puterii și principiul democratic;

– Critica democrației partidiste;

– Teoria democrației social-elitare;

– Teoria cantitativă a libertății, ș.a. 

Sartori, Giovanni. Teoria democrației reinterpretată / Giovanni Sartori; trad. de Doru Pop. – Iași : Polirom, 1999. – 512 p.

Din cuprins:

– Poate democrația să fie orice ?;

– Limitele realismului politic;

– Democrația guvernată și democrația care guvernează;

– Ce nu este și ce este democrația;

– Democrația grecească și democrația modernă, ș.a. 

Tismăneanu, Vladimir. Fantasmele salvării : democrație, naționalism și mit în Europa post-comunistă / Vladimir Tismăneanu, trad. : Magda Teodorescu – Iași : Polirom, 1999. – 272 p.

Din cuprins:

– Ideologie versus mitologie;

– Mitologii vindicative și mesianice : naționalismul și populismul post-comunist;

– Mitul decomunizării și încercarea de a face dreptate în politică;

– Fascizmul, antisemitismul și apariția miturilor în Europa Centrală și de Răsărit, ș.a.