Publicat în Educaţia copilului, Masă rotundă

Toleranţa – parte integrantă a drepturilor omului şi păcii


Toleranţa este percepută ca o abstracţie, ca o atitudine sau o condiţie socială. Este greu de măsurat şi de observat. Intoleranţa este uşor de văzut mai ales atunci cînd antrenează violarea drepturilor omului. Putem evalua cu uşurinţă consecinţele intoleranţei fiindcă aceasta înveninează raporturile între oameni, provoacă tot felul de discriminări sociale extrem de nefaste şi duce la conflicte violente adesea ucigătoare. Anul 1995 a fost declarat de ONU Anul toleranţei. Este foarte important ca fiecare dintre noi să continuie să dea un nou sens cuvîntului toleranţă şi să înţeleagă că a noastră capacitate de a recunoaşte valoare fiecărei persoane reprezintă fundamentul etic al păcii, al securităţii şi al dialogului intercultural. Ziua Internaţională pentru Toleranţă (Instituită de ONU în 1996 (Rezoluţia 51/95). Marchează data adoptării, la 16 noiembrie 1995, a Declaraţiei Principiilor Toleranţei).

Această temă a adunat la o masă rotundă, la biblioteca “Maramureș” elevii claselor a X-a și a XI-a a liceului “Litterarum”. Pornind de la definirea Toleranței (faptul de a tolera, a admite, a suporta), s-a discutat întrebarea: ce înseamnă a fi tolerant, fiacre și-a clarificat pentru sine este el o persoană tolerantă sau intolerantă, ca să ajungem la manifestările și consecințele intoleranței.

Au fost scoase în relief formele de intoleranță ca sexismul, rasismul, antisemitismul, naționalismul agresiv, fanatismul religios.

În cadrul discuției s-a constatat în ce raport se află intoleranța și violența, s-a încercat evaluarea gradului și tipul de intoleranță în mediul nostru, simptomele de intoleranță și comportamente corespunzătoare, limbajul, steriotipurile, prejudecata, intimitarea, ș.a. Unde observăm aceste simptome, în școală, pe stradă, în familie.

Sa ajuns la concluzia că intoleranța este o problemă pentru numeroase societăți, o problemă mondială, mulți dintre participanți s-au convins că este și problema lor.

Concluzia pe care și-au făcuto este că fiecare putem contribui la combaterea simptomelor care se manifestă în fiecare și că e posibilă o educație pentru toleranță, care ar avea ca obiectiv primordial recunoașterea și respectarea demnității și integrității tuturor ființelor umane.

Publicat în Întîlniri cu scriitorii, Creaţii proprii, MAGIA CUVÎNTULUI

ALEILE DE CORALI de Victoria Fonari


Biblioteca Publică “Maramureş” are onoarea de a Vă invita miercuri, 21 noiembrie 2012, ora 13:30, la şedinţa cenaclului Magia cuvântului.

Va avea loc lansarea cărţii Aleile de corali, autor: Victoria Fonari, doctor conferențiar, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, Membru al Asociaţiei Române de Studii Semiotice, Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, Membru al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor.

Invitaţi

Elena Prus, doctor habilitat, profesor.

Anatol Gavrilov, doctor habilitat, profesor.

Adriana Cazacu, doctor conferențiar.

Dumitru Crudu, poet, dramaturg, prozator, publicist.

Elena Bivol, traducător.

Dumitru Apetri, doctor conferențiar.

Nina Corcinschi, doctor.

Lidia Grosu, poetă.

Recital: Doina Stratulat, Liliana Moisei, Ana-Maria Cecoi etc.

************************************************************

Victoria Fonari are peste 50 de articole apărute în Italia, România, Rusia, Ucraina, Moldova.

Cărţi:

– Şcoala steluţelor. – Chişinău: Grafema Libris, 2009, 32 p.
– Hermeneutica literară (material didactic) – Chişinău: CE USM, 2007, 114 p.
– Sarea pasiunii (versuri) – Chişinău: Pontos, 2005, 94 p. / prefaţă: Mihai Cimpoi.
– Abecică. – Chişinău. Firma editorial-poligrafică „Elena-V.I.”. Carte, 2005, 24 p.
– Factorii intelectual şi sentimental în opera lui Aureliu Busuioc (critică literară) – Chişinău: CE USM, 2003, 216 p. / prefaţă: Mihail Dolgan, postfaţă: Andrei Ţurcanu.
– Zbor în antiteză (volum de versuri) – Chişinău: Muzeum, 2000, 70 p. / Prefaţă: Arcadie Suceveanu.

Publicaţii în cărţile colective:

Moment poetic (2007, nr.53, Chişinău: Cartier, p.8-9),
Tentaţia metaforei (2006, Chişinău: Pontos, p. 10-11),
Raccolte delle poesie prezentate nella 4ˆEdiz. del Concorso di Poezia (2004, Galatone, p. 20),
Nu e om să nu fi scris o poezie (2003, vol. IV, Chişinău: CE USM, p. 122-125),
Iubire de metaforă (2001, vol. II, Chişinău: CE USM, p. 191-193),

Nu e om să nu fi scris o poezie (2000, vol. I, Chişinău: CE USM, p. 64-71).