Publicat în Biblioteca Maramureş

Vernisajul de pictură PLEIN-AIR


6 decembrie 2012, ora 13:30, biblioteca “Maramureș”  Vă invită la Vernisajul de pictură PLEIN-AIR  organizat în colaborare cu Colegiul de Arte Plastice “Alexandru Plămădeală” din Chișinău. Invitat special Tudor Braga, critic de artă.

Corina JOVMIRPeisaj cu plopi, Nocturn, Porțile albe

Sabina MÎRZATimpul, Impresii

Gabriel RĂBUȘMarginea cerului, Ceață matinală

Natalia GUȘANUToamna în Butuceni, Dimineața

Sergiu VOLODCENCOVCeața în sat, Toamna din viteză

Ciprian ANTOCISpitalul din Butuceni, Drum

Anișoara CACIURăsărit, Motiv, Stradă

Nelea NICOLAURăsăritul în Butuceni, Apusul, Timpul

Valentin TELEȘCONegură, Stradă din Butuceni, Trei plopi, Peisaj

Maria-Eola CECOLTANRăsărit de toamnă, Natură statică

Anastasia FLIOȘTORCasa, Apus, Orheiul Vechi

Adelina CEPURNEACMotiv, Megapolis, Peisaj urban

Ilie LUPU Peisaj:1, Peisa:2

Publicat în Biblioteca Maramureş, Reviste bibliografice

REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ Metode de investigare a fenomenelor sociale


Revista bibliografică este realizată pentru cei care studiază științele sociale, dar poate fi utilă și  pentru cei a căror activitate cere înțelegerea metodelor de investigare a fenomenelor sociale, precum și celor care comanditează cercetările și trebuie să aprecieze rezultatele. Dacă ai de efectuat o cercetare sociologică și știi puțin despre aceasta, cărțile prezentate îți va da cunoștințele fundamentale despre cercetarea dată și detaliile practice de realizare.

Ancheta și metodele ei : chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv / Francois de Singly, Alain Blanchet, Anne Gotman, Jean-Claude Kaufmann. – Iași : Polirom, 1998. – 330 p.

 Volumul reunește trei lucrări, autorii cărora sunt profesori și cercetători francezi renumiți din domeniul psihologiei și al sociologiei. Cartea prezintă modalități de elaborare și administrare a unei anchete sociologice, pornind de la metode foarte tehnice cum este chestionarul și încheind cu cea mai originală dinre ele – inteviul comprehensiv. Gruparea acestor trei texte într-un volum subliniază ideea că nu există o metodă unică a științelor socioumane, impunîndu-se folosirea unei combinații de procedee în fiecare anchetă în parte.

 

Atkinson, Robert. Povestea vieții : interviul / Robert Atkinson; trad. de Sebastian Năstuță. – Iași : Polirom, 2006. – 166 p.

 Cartea descrie modul de pregătire a interviului de tip povestea vieții, cum se transcriu și se interpretează informațiile obținute. Povestea vieții este o metodă de cercetare calitativă, care vă va ajuta să înțelegeți mai bine traiectoria psihosocială a persoanei intervievate. Cu ajutorul acestei metode puteți afla din analiza textului informații despre persoanele intervievate pe care studiile cantitative nu le pot evidenția întotdeauna. Interviul de tip povestea vieții poate fi aplicat în diverse domenii: sociologie, antropologie, etnologie, istorie, psihologie, etc.

Lieblich, Amia. Cercetarea narativă: citire, analiză și interpretare / Amia Lieblich, Rivca Tuval-Mashiach, Tamar Zilber; trad. de Adela Toplean. – Iași : Polirom, 2006. – 286 p.

 Conceptele narațiune și poveste a vieții au devenit din ce în ce mai proeminente în domeniul știiințelor sociale. Această carte analizează metodologia cercetării bazate pe povestea vieții. Autorii oferă cititorilor un ghid de lectură, analiză și interpretare a poveștilor vieții, prezentînd un nou model de clasificare a tipurilor de lectură și demonstrînd tehnicile și procedurile pe care le poți folosi în studiile empirice. Cartea se adresează unui public  – specialiști, studenți și cercetători interesați de studiul narativ al poveștilor vieții. Prin intermediul acestei lucrări, autorii speră să deschidă cercetătorilor o cale pentru metode și idei noi și să încurajeze cititorii ca să contribuie în mod creativ la delimitarea acestui domeniu aflat în plină dezvoltare.

Mărginean, Ioan. Proiectarea cercetării sociologice / Ioan Mărginean. – Iași : Polirom, 2000. – 256 p.

În acest volum, Ioan Mărginean prezintă detaliat activitățile ce survin într-o cercetare sociologică, modalitățile de efectuare urmează a fi selectate în funcție de specificul domeniul și obiectivele urmărite. Partea întîi a cărții prezintă o introducere în problematica metodologiei cercetării sociologice, iar în partea a doua se tratează proiectarea cercetării sociologice. Lucrarea constituie un instrument de mare utilitate, care vine în ajutorul celor ce vor să efectueze o cercetare sociologică.

 Metode statistice aplicate în științele sociale / Gabriel Bădescu, Irina Culic, Elemer Mezei, Cornelia Mureșan; coord. : Traian Rotariu. – Iași : Polirom, 2000. – 336 p.

Cercetarea concretă în cîmpul social face actualmente apel la intrumentul statistic. Lucrarea de față este destinată celor ce încearcă să pătrundă în amplul și comlexul domeniu al fenomenelor sociale, adoptînd o metodologie de cunoaștere centrată pe aspectele cantitative. Cartea este utilă celor ce vor să învețe ce se poate face cu datele statistice din domeniul socialului și să înțeleagă la ce se folosește elementul statistic și care sunt limitele lui.

Porojan, Dumitru. Bazele sondajului / Dumitru Porojan, Bogdan Ciocănel. – București : Ed. Irecson, 2006 . – 411 p.

În prezent, cercetarea prin sondaj are o largă răspăndire și este folosită în practică din ce în ce mai mult și fiind bine efectuată dă rezultate mult mai bune decît cercetarea totală. Cartea prezintă premizele pentru obținerea informațiilor prin intermediul sondajelor, etapele ce trebuie parcurse în realizarea unui sondaj: tehnici și procedee de eșantionare, elaborarea chestionarelor, realizarea interviurilor, prelucrarea statistică și prelucrarea datelor. Este o lucrare utilă studenților, cercetătorilor în domeniul marketingului, sociologiei și psihologiei.

                                                                                                      Lina Iftodi