Publicat în Întîlniri cu scriitorii, Reuniuni profesionale

B. P. Hasdeu – o prezență tulburătoare în cultura românească


B. P. Hasdeu – o prezență tulburătoare în cultura româneascăCea de-a 175-a aniversare de la nașterea unui mare om al culturii românești – B. P. Hasdeu – a fost prilej de mare sărbătoare pentru biblioteca „Maramureș”, care este filială a Bibliotecii Municipale cu aceeași denumire „B. P. Hasdeu”. În acest context, nu am ezitat să organizăm o conferință dedicată acestei personalități universale din cultura românească, la care au participat cercetători din domeniul filologic, filosofic, istoric și artistic: Adriana Cazacu, dr. conferențiar (șefa Catedrei de Literatură Română și Teorie Literară a Facultății de Litere, USM); Dumitru Caldare, dr. habilitat, conf. universitar; Svetlana Coandă, dr. habilitat; Ana Ghilaș, dr. conferențiar; Marcela Adam, lector superior; dr. Marius Tărâță și Victoria Fonari, dr. conf., care a fost și moderatoarea conferinței.

Primul discurs a fost cel al d-nei Adriana Cazacu, relevând ipostaza de teoretician literar a lui B. P. Hasdeu și sesizând optica cercetătorului asupra criticii literare, lingvisticii, artei etc.

Domnul Caldare, în virtutea experienței filosofice vaste de care dispune, a supus analizei conceptul de adevăr după tezele expuse de filosoful Hasdeu, accentuându-se coexistența omului în contextul naturii, religiei, moralității și creării istoriei. Tot în cheie filosofică a fost concepută și comunicare d-nei Svetlana Coandă, care a sintetizat ideile filosofice din opera savantului, relevând rolul lui din punct de vedere al metodologiei și exegezei celor trei dominante existențiale: omul, viața și divinitatea, punându-se în lumină aura demnității, moralității, cunoașterii și a esenței divine. Studiul d-nei Marcela Adam a trecut de la nota filosofică la cea literar-artistică, reliefând importanța vocației artistice în contextul reflecțiilor de natură științifică.

Dumitru Caldare

D-nul Marius Tărâță a venit cu o cercetare minuțioasă a copilăriei lui B. P. Hasdeu, care, potrivit arhivelor, și-a petrecut acești ani (1838 – 1848) în satul Cristinești. În acest sens, a fost realizat un segment cronologic în care s-au prezentat detalii precum mediul unde a fost încreștinat, a copilărit și și-a făcut primele studii școlare.

În încheiere, d-na Victoria Fonari a venit cu un discurs care a abordat importanța numelor proprii pentru conceperea creativității în creația lirică a lui B. P. Hasdeu. Codificarea mesajelor prin intermediul numelor proprii oferă o paletă largă de interpretare a poeziei, dat fiind faptul că este realizată o punte de legătură între eul liric și toposul prezentului său și marile personalități ale timpurilor, precum anticii Homer, Vergiliu, Anacreon, sau personalități cum este Milton.

Sfârșitul conferinței a fost încununat cu impresiile asupra personalității lui Hasdeu și ședințele de spirit ale sale, oferite de studenta Victoria Climenco.