Publicat în Biblioteca Maramureş

De la înălțimea celor 21 de ani: Filiala „Maramureș”


Biblioteca, locul unde cartea este la ea acasă,  locul care ne păstrează amintirile, ne delectează sufletul, ne farmecă cu mulţimea de tezaure informaționale, ce așteaptă fără răgaz răsfoite. Treptat rolul bibliotecilor în viața omului și a întregii societăți a evoluat, biblioteca devenind un centru  atât ştiinţific, cultural, cât și instructiv-educativ.

Iată că încet, încet s-au perindat cei 21 de ani de activitate a filialei „Maramureș”, a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, deschisă la 14 octombrie 2001, în baza protocolului de colaborare  între Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, România, (director Teodor Ardelean) și Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău, (director Lidia Kulikovski).

 Evenimentul de importanță majoră s-a desfășurat în cadrul manifestărilor culturale organizate cu prilejul sărbătoririi Hramului orașului Chișinău. Inaugurarea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș, care a alocat suma necesară pentru achiziționarea celor 10.000 de volume de carte românească, acestea fiind completate anual cu donații și noi achiziții, atingând la începutul anului 2021, cifra de 27.534 de documente, cuprizând toate domeniile cunoaşterii.

Prioritare au rămas a fi domeniile umaniste, în special, beletristica şi cartea pentru copii. Potrivit destinaţiei, colecţia bibliotecii găzduiește: documente pentru împrumut la domiciliu și pentru consultare pe loc.

Pe parcursul a două decenii, biblioteca a fost într-o continuă dezvoltare, un progres semnificativ pentru domeniul biblioteconomic. Cot la cot au muncit oameni dedicaţi muncii lor, pentru ca astăzi să dispunem de o bibliotecă modernă, adevărat centru de cultură și educație.

Biblioteca „Maramureș” oferă servicii utile și variate comunității, astfel devenind cu adevărat utilă, prin  orele de lectură, dezbateri pe marginea cărții, apariții editoriale, concursuri de erudiție, activități ludice, campanii dedicate cărții și lecturii. Aici menționăm Programul de lectură „Chișinăul citește”, Concursul de lectură „Bătălia Cărților”, care le oferă copiilor posibilitatea de a descoperi cărți și lucruri noi în cunoaștere.

Formele și metodele de atragere la lectură sunt diverse: Campania „FII DEȘTEPT! IA UN CARD INTELIGENT!”,- campanie care promovează ideea obținerii cardului de acces la bibliotecă, modul de înscriere la bibliotecă, explicând mecanismul de obținere a serviciilor și  beneficiilor drept urmare a utilizării serviciilor de bibliotecă; Campania „Re-Vino la biblioteca ta!”– campanie care urmărește scopul de promovare a imaginii bibliotecii în comunitate. Lecturile verii sub genericul „Cartea nu are vacanță”; ,,Să re-auzim povestea’’ ne-am axat mult pe povesti terapeutice pentru tinerii cu CES(Cerințe Educaționale Speciale), Programul estival „Provocarea verii” „Citește și Descoperă Chișinăul” – cel mai recent proiect, care contribuie la redescoperirea farmecului municipiului Chișinău la împlinirea a 585 de ani de la prima atestare documentară, și multe alte proiecte.

Activitatea Bibliotecii „Maramureș” a fost reflectată in mai multe publicații: „Țara”, „Cuvântul liber”, „Literatura și Arta”, „BiblioPolis”, „Graiul Maramureșului”, „Făclia”: în total peste 120 de articole, schițe și interviuri. Întervenții reușite a fost și reportajele la posturile de Radio „Moldova” total-9 şi  „TV Moldova” , total 6.

De-a lungul anilor am prezentat şi lansat peste 700 de cărți, unde  am şi iniţiat un raft cu 200 de cărţi cu autografe a personalităţilor marcante ce ne-au păşit pragul:

T. Ardeleanu, L. Kulikovski, I. Filip, G.Vieru, N. Dabija, I. Turcanu, S. Vangheli, Al. Moraru, A. Ganenco, T. Țopa, I. Badicu, G. Furdui, I. Raileanu, I. Jabinschi, R. Buzu, I. Negrei, s.a.

Serviciile și programele Bibliotecii „Maramureș” au fost reorganizate potrivit legii despre biblioteci și reorientarea la cerinţele şi aspiraţiile comunităţii,  spre dezvoltarea socială, individuală şi întărire a sentimentului de apartenenţă comunitară.

Activitatea bibliotecii s-a axat pe următoarele direcții: consolidarea rolului bibliotecii ca principala instituţie de cultură și de educație; modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru utilizatori; extinderea în continuare a informatizării activităţilor de bibliotecă şi orientarea surselor informaţionale către utilizator.

Cele mai importante evenimente care au influențat dezvoltarea bibliotecii au fost: Programul de lectură ,,Chișinăul citește”, Concursul de lectură „Bătălia cărților”, programe de promovare a bibliotecii „Advocacy pentru bibliotecari”,  „Vocea utilizatorului”, Campania ,,E- biblioteca mea”, ,,Trafucul de ființe umane”, Programul estival „Provocarea verii”, „Lectura, Experiment, Joc!” și ,,Voi stați acasă, noi va povestim”, ,,Fii deștept! Ia un card Inteligent!”, Nocturna bibliotecii, Zilele Chișinăului, Săptămâna Zâmbetului, Campania de Comunicare a Științei: ,,Hora Științei Hasdeu”, Maratonul Utilizatorului” și altele.

Un moment important și interesant a fost colaborarea bibliotecii ,,Maramureș” cu Teatrul Municipal de Păpuși ,,Guguta”, proiectul din Programul ,,Sa re-auzim povestea”.

Echipa bibliotecii are  menirea să completeze, să sprijine și să participe  la activitățile organizate de BM „B.P.Hasdeu”, fiind o parte componentă a acesteea. Ne-am implicat la cursurile de formare și  instruire la nivel național și internațional, organizate de către Campusul competenților. Informația despre activitatea bibliotecii  a fost plasată periodic pe rețelele de socializare. Dezvoltarea profesională la nivel intern cât şi extern ne oferă noi deprinderi pentru exercitarea sarcinilor de serviciu cu un grad avansat de complexitate şi diversitate.

Atelierile organizate de Campusul competițiilor pentru bibliotecarii din cadrul BM „B.P.Hasdeu” asigură educarea culturii instruirii continue, motivarea aspirației bibliotecarului către instruire continuă și perfecțiune. În acest sens am beneficiat de următoarele traininguri: IT și managementul calculatorului, Biblioteca modernă, Crearea și gestionarea blogurilor, Servicii noi de bibliotecă, . „Instrumente Web pentru crearea  Curriculum Vitae digital”.

   În prezent, un rol important este accelerarea implimentării serviciilor inovaționale pentru comunitatea chișinăuiană.

Proiectele și serviciile realizate în cadrul filialei „Maramureș” împreună cu partenerii și voluntarii săi au avut un impact pozitiv și semnificativ în folosul comunității, contribuind la dezvoltarea personală a utilizatorilor prin educația acumulată de pe urma evenimentelor nominalizate, care le-au îmbogățit cunoștințele și le-au schimbat modul de gândire analitică pe parcursul a 20 ani, astfel au fost  puse spre dispoziția cititorului Cenaclului literar „Atlas cultural”, Salon ,,Meridian Literar” Clubul ,,Bravo Bravisimo”! – ce a avut drept scop organizarea întâlnirilor cu scriitori şi oameni de artă, prezentări de carte, expoziţii tematice, recitaluri de poezii, discuții pe anumite subiecte, etc…

Programul „Ora poveştilor” constituie o formă de activitate, care permite bibliotecarilor să prezinte micilor utilizatori colecţii de cărţi cu basme sau povestiri pentru copii, ajutându-i să-şi dezvolte vocabularul, creativitatea dar şi imaginaţia.

Cenaclul literar „Magia cuvântului”, inițiat la dorința tinerilor sensibili și iscoditori, îndrăgostiţi de arta cuvântului, ce trăiesc în lumea metaforelor, care vor să-și exprime în scris trăirile și stările sufletești. Şedinţele cenaclului se desfășurau într-o atmosferă de discuţii-dezbateri cu lansări şi prezentări de carte, expoziții de pictură și întâlniri cu scriitori.

Programul „Zâmbete pe fața copiilor suferinzi” – desfășurat în  parteneriat cu Centrele de Zi și Activități a Tinerilor cu Dizabilități de Intelect „Start” și Asociația Părinților cu Copii cu Dizabilități Mintale „Planeta Carității”. Această colaborare reprezintă o filă de succes în istoria bibliotecii noastre. Orice activitate în cadrul proiectului a avut drept scop integrarea copiilor cu necesități educaționale speciale. Acest program dezvoltă sentimente de toleranță, înțelegere și incluziune socială.

Proiectul „Relaxoterapia prin carte” – iniţiat în cadrul serviciului ProSănătate, al cărui grup ţintă au devenit persoanele cu Cerințe Educaționale Speciale. Activităţile organizate de comun acord cu Centrul de Zi şi Activităţi a Tinerilor cu Dizabilități de Intelect „Start” şi Asociația Părinților cu Copii cu Dizabilități Mintale „Planeta Carităţii”, privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată, de formare a aptitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. Principalele subiecte abordate vizează: corpul omenesc şi sănătatea, igiena personală, alimentaţia sănătoasă, activitatea sportivă, comportamente preventive şi protective.

Serviciul „Terapi@Cărții” – un serviciu educațional menit ca suport pentru persoanele cu CES (Cerințe Educaționale Speciale). Astfel, asigurând egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor din Centrul de Zi şi Activităţi a Tinerilor cu Dizabilități de Intelect „Start” şi Asociația Părinților cu Copii cu Dizabilități Mintale „Planeta Carităţii.

Serviciul „Teatrul păpușilor din hârtie”, oferit tinerilor cu CES(Cerințe Educaționale Speciale) și are la bază metoda terapeutică. Faptele și istorioarele care se desfășurau în scenetele interpretate aveau un caracter cognitiv-distractiv, oferindu-le posibilitatea participanţilor de a trăi emoțiile și sentimentele personajelor din povești. Rezultatul obținut a fost teatralizarea poveștilor de către tinerii Centrului de Zi și Activități a Tinerilor cu Dizabilități de Intelect „Start” și încadrarea lor în rolurile interpretate.

Promovarea tinerilor pasionați de arta frumosului a devenit o istorie de succes. Expoziția de desene și fotografii ,,Clipa aici, visul urmează”, autor Busuioc Ecaterina, utilizatoarea bibliotecii „Maramureș”, organizată la 28 mai 2018.

Din marturisirile autoarei: Biblioteca ,,Maramureș”, filială a Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu”, mi-a oferit șansa să mă afirm ca tânăr activ prin diferite activități de voluntariat, serate creative, întâlniri cu scriitori și oameni de artă, și nu în ultimul rând prin realizarea propriului atelier de fotografie în incinta bibliotecii. Oportunitățile descoperite printre rafturile pline de cărți și bibliotecarele care lucrează neostenit în favoarea utilizatorilor bibliotecii, au contribuit la succesele obținute de mine.”

Proiectul „Povești terapeutice” – parte din programul de promovare a lecturii „Să re-auzim povestea.”, în parteneriat cu Centrul Prietenos Tinerilor sectorul Botanica, municipiul Chișinău, (psiholog Svetlana Sârbu), beneficiarii proiectului au fost persoane cu Cerințe Educaționale Speciale. Acest proiect a fost posibil numai datorită stabilirii unui contact de durată cu această instituție.

Proiectul ,,Povești de la bunicuța”– oră de lectură în voce a poveștilor cu tâlc. Poveştile pentru copii din colecţia bibliotecii incluse în ora de lectură în voce au fost selectate cu profesionalism şi atenţie, pentru a răspunde exigenţelor fiecărui copil, părinte, bunic, învăţător, profesor sau educator. În situație de pandemie, am oferit un suport de povești online. Acest proiect contribuie la stimularea creativității copilului, la dezvoltarea vocabularului său, la consolidarea relației și la însușirea unor principii morale esențiale în educația sa.

O componentă importantă în activitatea de succes a bibliotecii o constituie și parteneriatul cu instituțiile de învățământ școlar și  preșcolar, precum și cu alți actori ai comunității.

Voluntariatul reprezintă o componentă esențială a societăţii civile, care mobilizează cele mai nobile aspirații ale omenirii – libertatea, oportunitatea și siguranța. Biblioteca favorizează dezvoltarea tinerilor, oferindu-le posibilitatea de a participa la implementarea activităţilor şi serviciilor ce le sunt destinate pentru a desfăşura activităţi de voluntariat. 

La Dușanbe (Dushanbe), capitala Tadjikistanului, în anul 2019 s-a desfășurat Forumul Voluntarilor CSI dedicate promovării cititului în rândul tinerilor și copiilor din țările CSI cu genericul: ,,Promovarea citirii în rândul copiilor și tinerilor”. Pe parcursul unei săptămâni, participanții la forum au abordat multidimensional problema cititului în rândul tinerilor, constatând nivelul scăzut al acestuia. Astfel, evenimentul a reunit diferiți experți, lideri de organizații, bibliotecari, reprezentanți ai mediului academic, profesori, voluntari și coordonatori de proiecte din 9 țări, precum Moldova, Belarus, Ucraina, Federația Rusă, Azerbaijan, Armenia, Tadjikistan, Kârgâzstan și Kazahstan. Biblioteca ,,Maramureș” a fost una din instituțiile prezente, iar volunatarul ce ne-a dus bunele practice a fost Constanța Sinița, prezentând serviciile ,,ProSănătate”,,,Cărți cu Benzi desenate” și proiectul municipal ,,Să re-auzim povestea.”

Parteneriatul este un model sigur de promovare a imaginii bibliotecii în comunitate. În acest sens ne-am propus de a analiza permanent ariile mai puțin acoperite pentru a identifica noi parteneri. Ca urmare ale acestor cercetări, biblioteca conlucrează avantajos cu Grădinița nr. 55, Grădinița nr. 156 și Gimnaziul „Decebal”, Centrul de Zi ,,Start”, Centrul ,,Planeta Carității,,, Liceul „Gaudemus”, Liceul „L.Rebreanu”, Liceul „Litterarum”, AO,,AGAPIS, AO Do Good, Colegiul Național de Medicină și Farmacie,,Raisa Pocalo”, LTPA ,,N. Sulac” s.a. 

În încheiere menționăm că: biblioteca și bibliotecarii au în activitatea lor primordială implementarea ideilor ingenioase, captivante, atractive, neordinare, dar cu efect major în atingerea scopurilor propuse.

Bibliotecarul contemporan este acela care poate deschide pentru utilizatorul său o fereastră spre lumea întreagă, care poate schimba viziuni, idei, atitudini, vieți doar printr-un cuvânt bun, o carte de căpătâi, un gest frumos prin propriul exemplu.

Doar împreună putem face schimbarea, pentru că suntem  uniți  și bine determinați.

Elena Cărăuș-Sinița, șef filială „Maramureș”