Publicat în Biblioteca Maramureş, cartea ca patrimoniu cultural, Conferință, Copiii gîndesc, Creaţii proprii, Discuţii/dezbateri, Educaţia copilului, Lecturi publice, Lecturile Verii, Ora poveștilor, Parteneriate, Poftiţi la lectură, Voluntariat

Programul ,,Provocarea verii” este un imperativ al timpului


      wf5teg

      În vara aceasta Primăria Municipală împreună cu toate filialele bibliotecii ,,B.P.Hasdeu” din Chișinău au organizat pentru copii un program de odihnă și lectură cu denumirea ,,Provocarea  verii: Citește, Descoperă, Creează”.  Programul va dura pînă la 25 august.

     Mulți copii deja s-au bucurat de jocurile, experiențele, excursiile și lecturile care se realizează în biblioteci.

    S-au scurs două etape ale programului. Copii vin cu plăcere la bibliotecă. Aici ei acumulează noi informații, cunoștințe, citind. Sunt captivați de experiențele, jocurile, filmele vizionate; își formează abilități de a crea ceva util și bun din materiale reciclabile. Copiii au aflat cum au apărut cărțile, stiloul, televizorul, telefonul, hîrtia, internetul ș.a; au descoperit personalități marcante, numele cărora le poartă străzile Chișinăului, inclusiv au descoperit  denumirea străzii Grenoble unde se află biblioteca ,,Maramureș” în care ei frecventează progamul ,,Provocarea verii” și au aflat ca Chișinăul e infrățit cu orașul francez Grenoble. Ei  ascultă cu atenție informațiile prezentate de bibliotecare și citesc cu plăcere despre unii savanți ca: M. Tesla, M. Lomonosov, Arhimede, D.Mendeleev ș.a., iar muzica lui E.Doga, interpretată la flaut de Constanța Sinița, i-a captivat pe toți. Constanța s-a întors zilele trecute de la un Forum al voluntarilor din Tadjichistan unde a prezentat Moldova și a fost apreciată cu excelent. Copii au posibilitatea singuri să improvizeze la pianul ce se află în bibliotecă.

     Bucuria cea mare a membrilor programului este creația, ceea ce fac singuri cu miinile proprii sub îndrumarea bibliotecarelor. Astfel ei au făcut colivii, iekibane, vaze, flori, prima lor carte cu numele propriu ca autor. Jocul de rol în spectacole cu păpuși, desenele, jocurile la calculator sunt preferatele lor ocupații. Cei mai harnici și deosebiți primesc diplome, bomboane, cărți…

    Programul e în toi, urmează încă multe activități interesante pentru copii, iar părinții sunt mulțumiți că au unde lăsa copii în siguranță. Bibliotecile au devenit vesele, active, necesare.    

      ,,Provocarea verii” continuă, lucruri noi, interesante așteaptă sa fie citite, descoperite, create.  Așa că vă așteptăm în continuare cu drag…

                 Iată cîteva opinii ale părinților ai căror copii frecventează programul:                                                    

                  prov 1                              prov 2

 

Publicat în Biblioteca Maramureş, Conferință

ICOANA- TRADIȚIE ȘI ESENȚĂ CREȘTINĂ


La Biblioteca „Maramureş” la 19 aprilie s-a desfăşurat Conferinţa Icoana – tradiţie şi esenţă creştină, organizată de Victoria Fonari, doctor conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova, Victoria Olari, profesoara Liceului Republican cu Profil Real, Cristina Mamaiscaia, directoarea Bibliotecii „Maramureş”.

Scopul acestui eveniment constituie valorificarea credinţei fiind baza tuturor miracolelor și misterelor care nu pot fi analizate  de legile științei. Invitatul special, părintele Octavian Moşin, a îndemnat pe participanţii conferinţei, iar noi la rândul nostru îndemnăm şi cititorii să admirăm pe sfinți, nu atât pentru înțelepciunea şi iubirea lor pentru Dumnezeu în necazuri, ci mai mult, pentru ca ei au lucrat pentru slava lui Dumnezeu.

Conferință
Acest lucru l-au demonstrat elevii Liceului Republican cu Profil Real, că lucrurile sacre merită proslăvite, cunoscute şi că au o însemnătate majoră în perceperea iconografiei, care are funcţia de mediere în rugăciune.
Prezentăm succint comunicările:
Discursul lui Vasile Gonţa s-a axat pe tematica „Sf.Vasile Cel Mare și conceptul de caritate”. Sf. Vasile a fost arhiepiscop în sec. al IV-lea, considerat doctor al bisericii, unul dintre cei mai mari cărturari, cu o familie evlavioasă. Având pomeniri covârșitoare, îl vedea pe Dumnezeu însuși. Marele sf. Vasile a păstorit biserica lui Dumnezeu 8 ani, 6 luni şi 16 zile. La 14 ianuarie creștinii ortodocși marchează sărbătoarea sf.Vasile Cel Mare având tradiții însemnate ca semănatul, uratul, sorcova etc.
Eleva Mihaela Gonţa a vorbit despre „Sf. Ana – un simbol al maternității”. În credinţa creştină, mama Fecioarei Maria este Sf. Ana. Cultul acestei sfinte există în Răsărit în sec. al VI-lea şi s-a răspândit în Occident în sec. al X-lea. Biserica Sf. Ana din Ierusalim, care se găsește în apropierea Porții Leilor, a fost construită în anul 1142. Zămislirea Sf. Fecioare de către Sf. Ana, așa este numită sărbătoarea în calendarul ortodox. Această sărbătoare este marcată de către biserica ortodoxă de trei ori pe an și există multe biserici purtând numele de  sf. Ana. Chipul ei apare uneori în picturi alături de  Isus, când era copil.
O abordare cu privire la viaţa Sf. Gheorghe şi lupta pentru creştinism a fost elucidată de Argentina Covali. Tema „Sf. Gheorghe în iconografie” ţine de lupta sfântului cu balaurul, a credinţei cu păgânismul, a cunoaşterii cu minciuna. Sf. Mare Mucenic Gheorghe este un sfânt megalomartir, pomenit de aproape toate Bisericile tradiționale. În nuvela lui Mihai Eminescu ,,Sărmanul Dionis’’ este prezentă descrierea icoanei Sf. Gheorghe, care răpune balaurul. Anume acest sfânt a fost ales a fi pe steagul de luptă a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, moment specificat în Acatistul lui Ştefan cel Mare.
     Ana  Dracinscaia a selectat tema „Simbolistica în icoana Sf. Matroana”. Născută în anul 1881, în gubernia Tula, într-o familie de țărani săraci, pe piept avea o umflătură în formă de cruce, nefăcută de nimeni. Însă sărmana era oarbă şi cu timpul cei apropiați observau că ea cunoaște păcatele omenești, crimele şi gândurile, ea simţea apropierea unei nenorociri. A făcut multe minuni ajutând multă lume. În 1925 se mută în Moscova, numind-o cel de-al 8-lea stâlp al Rusiei. Sf. Matrona era o bună sfătuitoare, vindecând bolnavi, maica le cerea credința în Dumnezeu şi îndreptarea de la păcat a vieții. Şi-a prezis propria moarte cu trei zile înainte, iar în timpul de astăzi este venerată pe data de 2 mai. Mormântul ei este în Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului’’
Expunerea lui Petru Cristea s-a concentrat pe tematica: „Sfinții Apostoli Petru si Pavel: între credință şi tăgadă”. Sunt cei mai  cunoscuți sfinți de la care trebuie sa primim povățuirea cuvenită a zilei. Sfinții Apostoli sunt dătători de învăţătura: pilda vieții lor, ostenelile în propovăduirea Evangheliei şi mai ales a scrierilor insuflate de Dumnezeu. Numele Petru provine de la latinescu „piatră” şi arată tăria, statornicia şi neclintirea, numele Pavel înseamnă „mic” şi arată părerea de sine lipsită de înfrângere, defăimare de sine și smerire. Ei ne învaţă că trebuie să fim tari în credintă şi în viețuirea creștină. Sunt în ceruri bucurându-se de slavă și de fericire veșnică.
     Ala Buhnă a analizat tematica „Sf. Ecaterina şi simbolul detaliului”. Fecioara pe nume Ecaterina, fiica unui împărat, era frumoasă de statură înaltă şi înţeleaptă. Dorea să se mărite numai cu un bărbat la fel ca ea. Atunci mama ei s-a adresat unui părinte care i-a dat fetei icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ecaterina rugându-se în fiecare seară la icoană,vorbea cu Isus şi i-a slujit, Isus a devenit logodnic al sufletului ei. Mănăstirea  Sf. Ecaterina din Sinai reprezintă unul dintre cele mai cunoscute centre ale ortodoxiei, o cetate a spiritualității patristice.Conferință
Pelerinajul printre vieţile sfinţilor au continuat Veronica Prunici, Ion Pânzaru, Alisa Vlas, Diana Stratan, Cătălina Ghiaur, Veronica Racu, Natalia Ceban, Lumila Mihai, Cristina Frunză, Roşca Elena. Toate lucrările au fost ghidate cu imagini iconografice, greutăţile prin care au trecut, voinţa de a depăşi orice greutate prin credinţă, care ne dă forţe şi serveşte un exemplu pentru toţi creştinii indiferent de vârstă, de ocupaţie sau de spaţiu. În toate comunicările s-a simţit forţa rugăciunii.

Mazilu Victoria,
eleva Liceului Republican cu Profil Real,
or. Chişinău