Publicat în Educaţia copilului, LECTURILE VERII - 2011

Învaţă o nouă limbă şi vei căpăta un nou suflet


Pentru a învăţa o limbă străină nu se cere o pregătire specială, se cer în schimb o deosebită preocupare intelectuală şi un interes viu şi constant. Cînd înveţi o limbă nu numai că te apropii de o lume nouă, cunoşti alte civilizaţii, dar şi depăşeşti barierele personale şi naţionale, ai posibilitatea de a fi înţeles şi de a înţelege.

Oamenii doresc să cunoască o limbă străină şi numărul celor care studiază este foarte mare, dar cei care ajung să stăpînescă limbile studiate la un nivel suficient sînt relativ puţini.

Filiala “Maramureş” împreună cu organizaţia de voluntariat Projects Abroad, cu care colaborează de cîţiva ani, a organizat în această vară Clubul Învaţă engleza / franceză cu noi. Orele au fost organizate cu o periodicitate de 4 ori pe săptămănă (luni – marți: engleza, miercuri-joi: franceza) avînd drept scop promovarea limbii şi culturii engleze și franceze. Lecţiile interactive de învăţare a limbilor străine au fost  citite de către Poldane Fosset Morgan Aline, lector universitar, voluntară din Franța. Vîrsta celor care au frecventat aceste cursuri este cuprinsă între 6 şi 60 ani. Învăţarea limbilor străine este o activitate care se adresează tuturor, indiferent de vîrstă sau de motivul care a condus la decizia de a studia.

Profesoara i-a familiarizat cu noţiunile elementare ale gramaticii, lexicului, morfologiei şi sintaxei. S-a lucrat cu dicţionarele,au lecturat şi  tradus din operele marilor scriitori clasici şi contemporani, au învăţat cîntece şi poezii în aceste limbi.

Un accent deosebit în cadrul lecţiilor s-a pus pe însuşirea  de deprinderi şi cunoştinţe care să permită participanţilor să comunice eficient în aceste limbi. S-au bucurat să comunice într-o atmosferă informală şi prietenoasă, captivaţi de jocuri şi distracţii, folosind cunoştinţele pe care le aveau şi asimilînd altele prin comunicare. S-a combinat reuşit distracţia cu exersarea limbilor străine.

Cele mai solicitate au fost orele de limbă engleză. Rezultatul acestei necesităţi este că engleza este limba dominantă pe plan internaţional în toate domeniile: ştiinţei, comunicaţiei, afacerilor, divertismentului, diplomaţiei. Cunoaşterea acestei limbi este necesară pentru angajarea în anumite domenii, profesii sau ocupaţii.

Au fost doritori de a studia şi limba franceză, limba unei vechi şi bogate culturi, şi, în acelaşi timp, una din limbile de circulaţie internaţională. Însuşirea acestei limbi va duce la lărgirea orizontului cultural.

Limbile străine sînt folosite în toate domeniile, ele aduc oamenii mai aproape şi leagă continente, leagă ţări, leagă culturi şi civiizaţii.

Publicat în LECTURILE VERII - 2011

Poveste de sfîrşit de vară


Încheierea programului Lecturile Verii

 Vara s-a dus. An de an anotimpurile se succind şi nu te mai poţi supăra nici pe această vară care a plecat. Simţim doar un pic de tristeţe. Nu e uşor să laşi în urmă o vară frumoasă.

S-au încheiat şi Lecturile Verii. Alte evenimente, alte proiecte, alte programe şi activităţi au luat locul celor estivale. La acest început de toamnă colaboratorii filialei Maramureş au încercat să mai rupă o zi din peisajul zilelor de vară şi şi-au invitat cititorii să-şi amintească de mirosul de caniculă, de gustul şi culoarea verii şi, nu în ultimul rînd, de lucrurile frumoase făcute împreună. Pe perioada verii filiala a avut un program destul de divers, incluzînd activităţi de lectură, cunoaştere şi joc. Ziua de 9 septembrie, cu o boare rece de vînt, mulţi nori şi picături de ploaie ne-a vestit că oficial s-a instalat toamna, e timpul să ne numărăm bobocii. Au fost făcute totalurile, s-au numit liderii lecturilor, au fost menţionaţi cîştigătorii concursurilor, s-au determinat cei mai activi cititori  – toţi participanţii avînd parte de surprize plăcute.

Cum se obişnuieşte la astfel de activităţi, s-a vorbit despre importanţa şi beneficiile lecturii, despre cît de uşor le va fi elevilor la şcoală, venind cu un număr impunător de cărţi lecturate în timpul verii, despre lectura în afara programului şcolar, despre modul nostru de a dăinui prin carte. Şi cum biblioteca nu îşi termină activitatea aici, utilizatorii au aflat despre programele şi activităţile care urmează a fi organizate, fiind invitaţi să se implice şi să participe în continuare, căci nu e departe finele anului şi vin multe alte surprize.

Să organizăm o adevărată sărbătoare ne-au ajutat cîţiva actori de la Teatrul pentru copii  Guguţă. Costumaţi în clovni, cu costume originale, multicolore şi cu nume caraghioase au declanşat bucuria copiilor chiar de la început. S-au mirat să-i găsească într-o bibliotecă şi nu afară la distracţii, prefăcîndu-se a nu înţelege cu ce te poţi ocupa într-o sală de bibliotecă. I-au surprins făcînd haz pe seama modului cum citesc unii, pe seama celor leneşi, şi-au amintit poveşti cu titlurile şi personajele născocite de ei însăşi, au pus copiii la multe încercări. Copiii nu s-au ruşinat să repete după clovni şi să facă lucruri din cele mai trăsnite şi mai haioase. Şi dacă la o sărbătoare e nelipsit cîntecul şi dansul, la sărbătoarea noastră au fost din plin. Cîntecul şi dansul sînt instrumente valoroase şi important e că sînt la îndemîna oricui. Actorii au selectat pentru copii cîntece şi dansuri foarte cunoscute, dar cel mai mult i-a înveselit dansul Ciuleandra. Un dans românesc foarte vechi, pentru care actorii au ales mişcări armonioase, uşor de îndeplinit: bătăi din palme, sărituri, figuri de tropote etc. Cum melodia începe lent şi cumpătat, participanţii cu uşurinţă repetau figurile demonstrate de clovni. Iar cînd muzica a început a se agita, a se iuţi, figurile dansului nu mai puteau fi deosebite. Aveam în faţă o adevărată nebunie a dansului, o dezlănţuire a participanţilor. Ne-a făcut plăcere să le admirăm feţele îmbujorate, vesele şi zîmbetele de pe buze. 

 Clovnii au adus multă voie bună, distracţie, jocuri năstruşnice, concursuri interactive, glume hazlii, trucuri magice şi multe altele. Copiii au avut parte de o petrecere de vis, de o adevărată sărbătoare.

Nu ne mai rămîne decît să spunem Adio, vară! Bun venit, toamnă!

Publicat în LECTURILE VERII - 2011

Prietenia: un bun prețios


 Se cuvine ca viața să fie fortificată prin multe prietenii.

Să iubești și să fii iubit este cea mai mare fericire a existenței.

                                                                         Sydney Smith

Ce este de fapt prietenia?, este întrebarea la care au încercat să răspundă cîțiva tineri în cadrul discuției organizate de filiala ”Maramureș”. Prietenia: un bun prețios”. Oamenii pot fi sau nu bogați, inteligenți sau bine educați. Dar există un ingredient în personalitățile lor care îi face să fie respectați și admirați. El se numește prietenie.  Pentru a depista cît de prietenos e fiecare, de cîți prieteni este înconjurat și cît de adînc merge într-o prietenie a fost propus  testul psihologic Ce fel de prieten ești?. Dacă cîțiva dintre tineri s-au convins că sunt foarte prietenoși și au prieteni îndeajuns, atunci alții au fost surprinși să audă că sunt cufundați în afaceri sociale încît nu au ocazia să stabilească relații, nu pot avea legături decît cu cîteva persoane. Nu le permite timpul.

De fapt, relațiile interumane sînt foarte importante. Moderatorul activității a discutat împreună cu utilizatorii despre beneficiile unei prietenii, despre relații minunate, pozitive și binefăcătoare de prietenie, care ar trebui să dureze toată viața, dar și despre cele negative, nesănătoase și distructive, care nu trebuie să întristeze dacă se sfîrșesc. Specialiștii în deomeniu afirmă că relația de prietenie cuprinde patru elemente de bază:

  • se stabilește între, cel puțin, două persoane
  • este opțională și voluntară,
  • nu se bazează pe contract legal
  • este reciprocă.

 În afara acestor principii, există o mare varietate de opinii legate de lucrurile pe care ar trebui să le presupună prietenia. Am încercat să le enumerăm împreună cu tinerii. Am ajuns la concluzia că șirul va începe cu încrederea, care stă la baza unei prietenii și va continua cu: empatia, onestitatea, confidențialitatea, grija, stima, adevărul, ajutorul reciproc, etc. S-a discutat și despre cele trei categorii de prieteni: prietenul de ocazie, prietenul apropiat și cel mai bun prieten.

Destul de interesante au fost experiențele de prietenie și problemele de viață pe care le-au povestit tinerii, istorii adevărate din practica lor de zi cu zi.

Dacă acest subiect nu era abordat prea des de psihologi, psihiatri și sociologi, articolele despre prietenie sînt acum

o prezență obișnuită în revistele populare, în cotidiene și pe paginile de internet.  Există, de asemenea, multe cărți despre relația aceasta minunată de egalitate care se stabilește între oameni și pe care noi o numim prietenie. Moderatorul a recomandat utilizatorilor spre lectură următoarele cărți ce reflectă tema discutată: McGinnis, Alan Loy. Importanța prieteniei; Yager, Jan. Cînd prietenii te rănesc; Cosnier, Jacques. Introducere în psihologia emoțiilor și a sentimentelor; Anderson, Walter. Curs prectic de încredere; etc.

Prietenia a fost , cu siguranță, ”descoperită”. Beneficiile ei sînt nenumărate, lăudate de numeroși cercetători, demonstrate prin studii și exemple.

Așadar, stabiliți prietenii, exprimați-vă afecțiunea, făceți-vă timp pentru ei, fiți sinceri și nu uitați să-i apreciați. Și numai atunci veți fi sprijinit și acceptat, la rîndul vostru, de cître prieteni!!!

Publicat în Concursuri, LECTURILE VERII - 2011

Suntem o parte din poveste


 Perioada copilăriei are o serie de însuşiri care o transformă într-un dar de mare preţ. O fiinţă neajutorată şi dependentă de alţii, copilul este deopotrivă explorator cutezător, scenarist, cercetător al naturii, artist plastic, poet, lingvist etc. Însă toate aceste abilităţi valoroase nu înseamnă nimic dacă nu sînt dezvoltate. De nivelul lor de dezvoltare depinde bogăţia personalităţii copilului cînd devine adult.

Filiala “Maramureş” s-a gîndit să-i implice pe copiii de la spitalul “V. Ignatenco  din sector într-un joc, care nu numai îi va înviora şi le va crea o dispoziție bună, dar va contribui la activizarea vocabularului, dezvoltarea vorbirii coerente, a memoriei, imaginaţiei şi a atenţiei. A fost ales jocul Continuă povestea, un joc colectiv ce are drept scop exersarea copiilor în reproducerea textelor cunoscute. Au fost selectate cele mai cunoscute şi mai frumoase poveşti ale scriitorilor: Ion Creangă, Petre Ispirescu, Mihai Eminescu, Hans Christan Andersen, Fraţii Grimm…

Moderatorul era cel ce începea povestea, la un anumit moment, numea un copil care era pus în situaţia de a continua povestea , reluînd-o exact de unde a rămas bibliotecarul. Copiii trebuiau să fie foarte atenţi, deoarece peste un anumit timp era numit un alt copil pentru a povesti mai departe. Şi tot aşa pînă se ajungea la sfîrşitul poveştii.  Au fost antrenaţi în joc toţi copiii prezenţi la activitate. Copiii au recunoscut cu uşurinţă poveştile şi autorii, amintindu-şi poveştile în cele mai mici amănunte. Această însărcinare s-a dovedit a fi foarte uşoară pentru copii, deaceea am încercat ceva nou în legătură cu acest joc.

Trebuia să se inventeze o poveste. A fost dat un început de poveste la care fiecare participant, pe rînd, trebuia să adauge măcar o propoziţie logică, care ar avea legătură cu cele expuse mai sus. Această însărcinare necesită atenţie, imaginaţie şi coerenţă în vorbire. Copiii au reuşit să continuie povestea prin sugestii personale, ajutaţi de moderator, dar şi prin asociere cu alte poveşti cunoscute. Povestea ajunge la sfîrşit aşa cum o construiesc şi şi-o doresc copiii.

Copiii s-au simţit bine, au formulat propoziţii cu înţeles, au inventat personaje, situaţii şi soluţii pentru ele. Au lăsat imaginaţia să zboare, şi-au închipuit ceea ce nu este, dar poate fi, imposibilul l-au făcut posibil, iar fantasticul a devenit real. Au fost respectate toate părţile poveştii, aşa că povestea noastră a avut un început, propus de moderator, un cuprins, pe care l-au desfăşurat copiii şi desigur încheierea, cu un final fericit. Aşa cum fiecare poveste are şi un titlu, am căutat împreună titlu pentru povestea noastră. Titlurile propuse au fost din cele mai diverse: scurte, dar totodată cuprinzătoare, îmbinări de cuvinte, propoziţii întregi, proverbe şi chiar întrebări. Am selectat din titlurile propuse unul cel mai reuşit, dar încurajînd copiii că şi toate celelalte sînt reuşite. Am inventat împreună o poveste minunată, o poveste a copilăriei.

Prin diverse metode interactive şi creative, de formare şi educare, contribuim la dezvoltarea copiilor talentaţi, ingenioţi şi creativi. Iar Jocul didactic este un mijloc indispensabil de implicare a copilului în formarea sa.

Publicat în Discuţii/dezbateri, LECTURILE VERII - 2011

Puterea unui cuvînt


„La-nceput a fost Cuvîntul

şi Cuvîntul era Dumnezeu

şi Dumnezeu era Cuvîntul

şi toate cîte s-au făcut, print – Însul s-au făcut”. (Ioan 1;1) 

Cu aceste cuvinte a început discuţia organizată de filiala „Maramureş” pentru tinerii Centrului de zi şi activităţiStart”. De această dată am încercat să le insuflăm utilizatorilor că imensă este puterea cuvîntului şi nu întîmplător Cuvîntul este echivalat cu Harul Divin, este făcut sinonim cu însuşi Dumnezeu.

Cu mii de ani în urmă se recunoştea forţa magică, măreţia sacră a cuvintelor, a graiului uman, a limbii materne. Oamenii au învăţat să vorbească şi să scrie, iar la o anumită etapă a evoluţiei sale a început să-şi exprime gîndurile şi sentimentele cu ajutorul cuvîntului. Timpul implacabil a măturat urmele unor mari civilizaţii, a dărîmat cetăţi, a surpat ziduri de temple şi catedrale, dar prin puterea cuvîntului aceste popoare ne-au transmis spiritualitatea şi gîndirea lor. Ajunşi azi să avem un imens patrimoniu intelectual şi moral.

Moderatorul a vorbit tinerilor despre originea substantivului „cuvînt”, care în traducere înseamnă „înţelegere” şi este unitatea de bază a vocabularului, iar ascultătorii, cu ajutorul dicţionarelor, au încercat să determine unele caracteristici: este un complex sonor, are unul sau mai multe sensuri, sinonimul lui e „vorbă”, există cuvinte simple, compuse etc. Nu au ezitat să-şi exprime gîndurile şi părerile referitor la acest concept:

Cuvintele sînt însăşi gîndurile noastre.

Biblioteca este o împărăţie de cuvinte.

Cuvintele alină dar şi dor.

Cu cît cunoşti mai multe cuvinte eşti mai înţelept etc. 

Multă înţelepciune au turnat în cuvinte personalităţile marcante ale omenirii: Platon, Aristotel, Homer, Ovidiu, Vergiliu, Socrate, Goethe, Victor Hugo, Voltaire, M. Eminescu, A. Pan, N. Iorga… Am încercat să comentăm împreună unele din maximele acestora.

„Cuvintele sunt imaginea sufletului”  spune un mare spirit, un artist şi un înţelept J. W. Goethe. Cuvîntul este un mesager al gîndurilor şi ideilor noastre şi numai cu ajutorul lui ele pot fi realizate.

„ Cuvîntul este umbra faptei” spune anticul Democrit. Maxima conţine un adevăr profund: fapta, acţiunea reală reprezintă o reflectare practică a „cuvîntului”.

„Fără a cunoaşte puterea cuvintelor e imposibil să cunoşti oamenii” a afirmat filosoful chinez Confucius, care a înţeles că e foarte important cuvîntul în zugrăvirea caracterului fiinţei umane.

Poetul Nichita Stănescu vine la rîndul lui cu un sfat: „Fii atent cum vorbeşti, cuvintele atrag faptele”, scoţînd în relief puterea cuvintelor.

Cuvintele au o putere extraordinară, în ele găsim adevăr, dragoste, prietenie, destin, învăţătură, educaţie dar şi ură, duşmănie, minciună. Ascultînd atent cuvintele rostite de interlocutorii noştri putem nu numai să-i înţelegem, să comunicăm cu ei, dar, uneori, să descifrăm gînduri ce se ascund în spatele cuvintelor. Totodată cuvîntul este una din cele mai distrugătoare arme, cea mai teribilă şi mai puternică. Un cuvînt nechibzuit poate provaca conflicte şi războaie, iar cu un cuvînt bun se instalează liniştea şi pacea. Am venit cu exemple concrete din istoria omenirii şi din viaţa fiecăruia dintre noi. Nu am uitat să menţionăm şi cuvintele magice: te rog, mulţumesc, foarte bine, scuzaţi şi despre puterea lor benefică.

Am încheiat discuţia cu cuvintele înţelepte ale lui V. Duţă: „ Fii atent la gîndurile tale, căci ele devin cuvinte, fii atent la cuvintele tale, căci ele devin fapte obişnuite, fii atent la faptele tale, căci ele devin caracterul tău, fii atent la caracterul tău, căci el îţi devine soartă”. Fiecare este făuritorul propriului destin, iar cuvintele, prin magia lor, prin puterea lor extraordinară participă la succesul sau insuccesul în viaţă.

Publicat în Lecturi publice, LECTURILE VERII - 2011

Aventurile din copilărie – poveşti nemuritoare


Atunci cînd se naşte un copil, se naşte şi o poveste. O poveste plină de magie, uneori pătată de lacrimi, alteori luminată de zîmbete, dar unică şi atît de frumoasă.

Scriitoarea Lucreţia Bârlădeanu şi-a aşternut povestea copilăriei sale în cartea Dealul Drăguţei, pe care am prezentat-o zilele acestea copiilor de la Grădiniţa nr. 165. Au zîmbit copiii la auzul vorbelor, că buneii, părinţii, educatorii, oamenii întîlniţi pe stradă, văzuţi la televizor şi chiar scriitorii –  au fost cîndva copii. Că au făcut şi ei şotii, s-au jucat pînă tîrziu şi au uitat să se întoarcă la timp acasă, au legat cutii pisicilor de coadă şi  au tras fetele de cosiţe – într-un cuvînt au fost aşa cum sînt şi ei – năzbîtioşi. Autoarea îşi istoriseşte aventurile îndemnînd copiii să rămînă prieteni fideli Copilăriei. Faptele şi ideile par a fi întru totul reale, iar personajul principal reese a fi chiar scriitoarea, pe care copiii şi-o imaginează de aceeaşi vîrstă cu ei. Surprindem descrieri destul de frumoase ale satului natal, căci locul unde te naşti este cel mai important şi mai frumos din lume, referiri despre casa părintească, oameni, legende ale locurilor care împrejmuiesc satul etc. Copiii au ascultat cu atenţie căteva din peripeţiile năstruşnicei fetiţe, amintindu-şi unele întîmplări haiose care li s-au întîmplat chiar lor. Copiii au felul lor de a vedea lumea, au grijile, nevoile şi speranţele lor. Ceea ce nouă, celor maturi ne pare real şi firesc, pentru copil este o minune, un adevărat mister. Am înţeles că fiecare zi aduce cu ea o surpriză, fiecare zi pentru ei este o poveste nouă. Unii ne-au împărtăşit că vor creşte mari şi vor avea şi ei o carte a lor, în care îşi vor înşira minunatele întîmplări prin care au trecut. Cartea Lucreţiei Bârlădeanu le-a plăcut mult: istorii nemaipomenite însoţite de imagini frumoase.

Şi fiindcă jocul domină în această lume a copilăriei, am pregătit pentru copii jocuri distractiv-cognitive, ghicitori, însărcinări haiose şi probleme de logică. Copiii au răspuns la o serie de întrebări, care nu aveau nevoie de o pregătire deosebită, ci de gîndire logică şi simţul umorului. Copiii s-au distrat, au răsfoit cărţi şi reviste, au privit imagini şi ilustraţii.

“Copilăria a fost, este şi va rămîne mereu zburdalnică şi fericită”

Lucreţia Bârlădeanu

Publicat în Expozitii de carte, LECTURILE VERII - 2011

Descoperă lumea împreună cu noi


  • Dacă vrei să descoperi în mod interactiv  lumea minunată care te înconjoară;
  • Dacă vrei să ştii cît mai multe despre diverse lucruri;
  • Dacă vrei să-ţi satisfaci marea curiozitate;
  • Dacă vrei să înveţi distrîndu-te,

 Aceste cărţi sînt pentru tine:

Bartalozzi, Giulia. Cartea despre … invenţii şi descoperiri / Giulia Bartalozzi. – Chişinău : Ed. Arc, 2008. – 59 p.

Cînd mergi la şcoală cu autobuzul, purtînd ghiozdanul în spate, îmbrăcat în blugi şi încălţat în adidaşi, cînd citeşti o carte sau scrii în caiete cu creioane sau pixuri,  foloseşti adevărate invenţii. Dar cine a inventat tote aceste lucruri: motorul cu explozie, hîrtia tipărită, cerneala, umbrela, roata, dar telefonul? Cum au învăţat oamenii să măsoare timpul sau să macine grîul? Şi cînd? Cu toţii folosim în fiecare zi sute de invenţii. Vei descoperi în paginile acestei  cărţi cele mai importante dintre ele, precum şi despre oamenii care le-au realizat.

O carte care parcurge istoria invenţiilor, oprindu-se asupra aspectelor ştiinţifice, dar şi povestind cum fiecare descoperire a îmbunătăţit modul de viaţă al oamenilor. Fotografiile şi desenele bine executate îmbogăţesc textul cu detalii vizuale interesante, iar curiozităţile şi rubricile cu recorduri ghidează cititorul prin lumea fascinantă a personalităţilor ştiinţei, a visătorilor şi a vizionarilor care au contribuit, cu toţii, la progresul lumii în care trăim.

 

Enciclopedia elevului : Pămîntul / text: Matt Turner. – Bucureşti : Ed. Litera Internaţional, 2008. – 95 p.

Este o enciclopedie cu un Website dedicat şi cu sute de linkuri de ultimă oră. Consultînd ediţia tipărită a enciclopediei sau site-ul ei propriu, creat de editurile Kindersley şi Litera Internaţional cu Google, aveţi la dispoziţie informaţii cuprinzătoare despre planeta noastră. În timp ce cauţi un subiect anume în carte, articolul respectiv îţi oferă elementele esenţiale şi afişează un cuvînt- cheie, care face legătura cu o mulţime de informaţii suplimentare on-line. Aceste cuvinte – cheie sînt tipărite cu litere albe, în cercuri de culoare gri. Link-urile includ animaţii, imagini video, butoane pentru sunet, călătorii virtuale, quiz-uri interactive, baze de date, oportunităţi şi prezentări în timp real. Dacă sînteţi interesat cartea vă propune paşii pe care trebuie să-i urmaţi pentru a descărca informaţii uimitoare şi imagini fascinante. Dorling Kindersley este răspunzătoare pentru site, ea îşi actualizează regulat link-urile, aşa că informaţia se poate schimba.

Gori, Claudia. Cartea despre … bărbaţi şi femei în istorie / Claudia Gori. – Chişinău : Ed. Arc, 2008. – 59 p.

Două  personaje Aristide şi Angelica te vor însoţi prin istorie, din lumea antică pînă în zilele noastre. Va fi o călătorie emoţionantă! Cu ei vei parcurge toate secolele, vei cunoaşte bărbaţi şi femei care au trăit în vremuri îndepărtate. Vei afla îndeaproape despre diferite obiceiuri şi deprinderi şi vei descoperi informaţii curioase despre personaje celebre.

Istoria nu o scriu istoricii, ea este scrisă de faptele oamenilor. Aceşti oameni au fost. Ei constituie o parte a istoriei: Nefertiti, Hammurabi, Pericle, Romulus, Cezar, Cleopatra, Carol cel Mare, Ioana d’Arc, Columb, Carl Marx, Papa Ioan al XXIII, Mihail Gorbaciov… Această listă de lideri ai umanităţii se compune din oameni foarte diverşi: constructori de ordine prin magia scrisului, distrugători de iluzii prin simpla forţă a discursului lor şi a credinţei lor, ei au fost cu siguranţă animaţi de aceeaşi pasiune: să schimbe lumea. Că au făcut-o prin sabie, prin fascinaţia miracolelor sau prin promisiunea bogăţiilor infinite, că au făcut-o în numele libertăţii naţiunilor sau a unităţii speciei umane, pentru onoarea lui Dumnezeu sau pentru justiţia dintre oameni, nici unul dintre ei nu a putut să se mulţumească cu ideea că istoria putea să se facă fără ca ei să-i modifice cursul.

 

Mari enigme şi mistere / trad. : Valeria Neagu. – S. L. : Ed. Prut, 2008. – 96 p.

În această carte antrenantă sunt prezentate mari mistere care învăluie omenirea de zeci şi chiar sute de ani.

În prima parte vei descoperi enigme pe care omul a încercat să le discifreze, dar care, pînă în prezent, în ciuda cercetărilor, nu au primit încă un răspuns ştiinţific. Vei rămîne uimit de întîmplările incredibile făptuite de strămoşii noştri, de lumile exotice a căror existenţă încă nu a fost confirmată, cu fiinţe fantastice pe care mulţi susţin că le-au văzut, dar despre care nu s-au găsit dovezi definitive…

În a doua parte vei putea cunoaşte diferite personaje care au intrat în relatări transformate în legendă: regele Artur şi spada sa magică Excalibur, înfricoşătorul Jack Spintecătorul sau crudul Vlad Ţepeş, zis şi Dracula, nu te vor lăsa indiferent.

Dacă vrei să cunoşti secretele cele mai păzite de pe planetă şi misterele despre care , cu siguranţă, nu vei învăţa la şcoală, trebuie doar să deschizi cartea şi să o citeşti.

 

Mari explorări geografice : Minunata călătorie a omului pentru descoperirea unor lumi noi / trad. : trad.: Rodica Chiriacescu. – S.L. : Ed. Prut, 2008. – 80 p.

Un atlas tematic în 80 de pagini bogate în informaţii şi curiozităţi, zeci de hărţi istorico – geografice, planşe şi ilustraţii.

Porneşte într-o fascinantă călătorie, însoţit de micul explorator Erik şi barza Penelopa, şi vei descoperi noi lumi şi continente. Vei cunoaşte extraordinare aventuri, descoperiri şi cuceriri ale celor mai faimoşi exploratori. Vei călători pe apă şi pe uscat, printre insule şi gheţari, vei explora necuprinsul cerului şi adîncurile misterioase ale oceanelor. Vei vizita cele mai îndepărtate colţuri ale Pămîntului şi vei întîlni civilizaţii necunoscute. Vei învăţa şi te vei distra decupînd cartonaşele şi personajele simpaticului joc oferit de Erik şi Penelopa.

Este o carte pentru copii curajoşi, curioşi şi întreprinzători, o carte despre marile explorări. Dacă îţi place să navighezi, ia -ţi colacul de salvare, pentru că corabia e gata de plecare. Va trebui să înfrunţi toate mările şi oceanele. Ca să nu greşeşti drumul îţi vor veni în ajutor navigatorii, care în decursul secolelor, au înfruntat nenumărate pericole şi obstacole pentru a descoperi noi ţinuturi. Vei merge prin păduri, vei traversa deşerturi şi vei urca pe munţii cei mai înalţi de pe Pămînt. Te vei ridica deasupra norilor cu cele mai vechi aeroplane. Iar cînd Pămîntul şi cerul nu vor mai avea secrete, vei îmbrăca costum de astronaut şi vei face o rotaţie în spaţiu. Poţi porni la drum! 

 

O călătorie în istorie : cuceriri, aventuri şi descoperiri din preistorie pînă azi / trad. : Rodica Chiriacescu. – S.L. : Ed. Prut, 2007. – 80 p.

Un atlas tematic pentru copii, ce conţine 80 de pagini bogate în informaţii şi curiozităţi, cu 80 de hărţi istorico-geografice şi mai mult de 70 de ilustraţii.

Porneşte într-o fascinantă călătorie în timp, însoţit de clepsidra Cleo, şi vei descoperi tainele şi adevărurile istoriei. Vei retrăi aventurile, descoperirile şi cuceririle civilizaţiilor antice şi vei înţelege lumea de azi. Vei întîlni teritorii şi popoare îndepărtate şi vei afla cum s-au format statele. Vei călători în timp prin epocile istoriei, fiecare dintre ele fiind indicată printr-un simbol şi o culoare proprie. Vei învăţa istoria într-un mod amuzant, decupînd cartonaşele şe personajele jocului clepsidrei.

E o carte care îţi povesteşte o istorie deosebită despre o lume de lumi, care devine cu timpul o singură lume unită. Vei descoperi cum pămîntul a fost la început un mozaic de popoare, culturi şi evenimente despărţite de mari distanţe. Odată cu progresul tehnologiei, omul a început să călătorească. A făcut călătorii de explorări şi de cuceriri şi a deschis noi drumuri. Odată cu trecerea secolelor, lumea a devenit tot mai mică şi diferitele aspecte ale realităţii mai dependente unele de altele. Un drum lung, anevoios, interasant de urmărit pas cu pas, îl gîseşti descris pe paginile acestei cărţi.

 

O călătorie în univers : o fascinantă aventură de explorare printre galaxii / trad. : Rodica Chiriacescu. – S.L. : Ed. Prut, 2007. – 80 p.

Un atlas tematic  pentru copii, ce conţine 80 de pagini bogate în informaţii şi curiozităţi, zeci de hărţi astrale, planşe şi ilustraţii. Porneşte în această minunată călătorie, însoţit de Stelică, şi vei descoperi imensitatea Universului şi începuturile sale. Veţi observa împreună cerul, identificînd stelele cele mai luminoase şi multe alte corpuri cereşti. Veţi descoperi Sistemul Solar, planetele şi legile care le guvernează într-o perfectă armonie. Îţi vei imagina o călătorie în cosmos, parcurgînd principalele etape ale cuceririi spaţiului. Vei învăţa şi te vei distra jucînd la Unitombola lui Stelică.

Cartea, care te îndemnăm să o citeşti, te va ajuta să descoperi lumea minunată a astronomiei. Este vorba despre ştiinţa care studiază natura corpurilor cereşti, mişcarea lor şi legile care le guvernează. După cum vei vedea, încă din timpuri foarte vechi, popoarele antice au înţeles, cu instrumentele pe care le aveau la dispoziţie, o serie de principii cu ajutorul cărora să poată întocmi, de exemplu, un calendarfoarte asemănător cu al nostru. Dar, atenţie, nu este o carte obişnuită, ea te va ajuta să înţelegi modul în care trebuie să observi cerul şi cum pot fi identificate corpurile cereşti, vei descoperi că că te poţi orienta după stele şi după poziţia soarelui. Şi dacă vei dori să pleci într-adevăr într-o călătorie interstelară, ultima secţiune, aceea dedicată istoriei şi viitorului explorărilor spaţiale, este întocmită special pentru tine.

Stephens, Diane. Oceanul Planetar / Diane Stephens. – Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, s.a. – 31 p.

Care este cel mai adînc ocean? Cum trăiesc peştii? Care este cel mai de temut animal de pradă marin? Dacă vreodată ai căutat răspuns la aceste întrebări şi la multe altele, atunci aceasta este cartea potrivită pentru tine. Cele peste 70 de răspunsuri pe care le vei găsi în paginile ei îţi vor dezvălui minunata lume a naturii. Bogat ilustrată şi colorată, cartea aduce în faţa ta imgini uimitoare din domeniul naturii!

Peste două treimi din suprafaţa planetei noastre sunt acoperite de apă. Acest imperiu lichid rămîne în continuare necunoscut pentru noi, reuşind să fie explorat doar 1% din imensitatea Oceanului Planetar. Specialiştii cunosc mai bine suprafaţa Lunii decît misterioasele adîncuri oceanice. Omul explorează abisul oceanic cu ajutorul submarinelor şi al unor camere de luat vederi ataşate de roboţi subacvatici. Cunoştinţele acumulate ne ajută să înţelegem echilibrul ecosistemelor şi faptul că oceanele reglează viaţa pe Pămînt. Curenţii oceanici de mare adîncime influienţează vremea pe toată suprafaţa globului.

Oceanele sunt o minune fără sfîrşit, dar pentru a putea să ne bucurăm de ele, trebuie să le tratăm cu grijă şi respect, întrucît viaţa şi activitatea noastră depind în mare măsură de sănătatea oceanelor. Să începem aceasta prin a le cunoaşte.

Ocolul pămîntului / trad. : Rodica Chiriacescu. – S.L. : Ed. Prut, 2007. – 57 p.

Descoperă minunile lumii cu ajutorul acestui atlas. Călătorind prin toate ţinuturile de la Nord la Sud şi de la Vest la Est, vei vedea plante şi animale, creaţii ale naturii şi ale omului, şi vei cunoaşte mai bine planeta noastră.

Lumea este casa ta: acum este timpul să o cunoşti. Vei face înconjorul lumii împreună cu cartea în următoarele etape: Europa, Africa, Asia, America de Nord, America de Sud, Oceania, Antarctica şi Arctica. Vei afla că pornind la drum e nevoie să te echipezi cu tot ceea ce poate fi  folosit pentru orientare în locuri pe care nu le cunoşti bine: o busolă, hărţi şi cîteva informaţii despre modul în care e făcut Pămîntul nostru. Lumea e făcută cam aşa: pămînt, apă, plante, animale… şi fiinţe omeneşti care cultivă, construiesc şi creează o mulţime de lucruri. Viaţa pe Pămînt depinde mult de climă: plantele, animalele şi oamenii se străduiesc să supravieţuiască şi în locuri neprimitoare, acolo unde este extrem de cald sau foarte frig. Ar fi frumos să poţi călători şi să cunoşti întregul Pămînt mai îndeaproape, şi poate că într-o zi o vei face. Dar, pentru moment, poţi începe să descoperi cum e făcut acesta răsfoind paginile acestei cărţi.

 

Recordurile animalelor / trad. : Andrei – Paul Corescu. – Chişinău : Ed. Arc,   2008. – 43 p.

Împreună cu cartea intră în extraordinara lume a animalelor şi descoperă 50 de recorduri uluitoare!

Ştiai, de pildă, că elefantul african este cel mai mare animal terestru sau că migala Goliat (o specie de păianjen) este de 15 ori mai mare decît cel mai mic dintre mamifere? Dar că şoimul călător zboară mai repede decît un elicopter sau că scoica Sfîntului Iacob are mai mult de 100 de ochi?

Dacă vrei să afli mai multe despre aceste uimitoare animale şi să descoperi alte recorduri impresionante, nu aştepta – începe să citeşti această carte! Textul, clar şi captivant, este însoţit de fotografii de excepţie şi mici desene umoristice, care, ilustrînd fiecare record, îi conferă acestei cărţi nu numai un caracter ştiinţific, ci şi unul amuzant.

Lumea animală este plină de surprize ce aşteaptă să fie descoperite!