Istoric


Inaugurarea unei biblioteci, cu semnificativul nume „Maramureş”, s-a născut  în cadrul unui proiect cultural „Carte pentru românii din afara graniţelor” la iniţiativa domnului Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, şi a dnei Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău.

În cadrul manifestãrilor culturale organizate cu prilejul sărbătoririi Hramului oraşului Chişinău, la 14 octombrie 2001, în arealul comunităţii chişinăuiene a apãrut Biblioteca Publicã „Maramureş”, fiind deschisă pentru publicul cititor din 1 ianuarie 2002. Biblioteca  şi-a  început activitatea cu peste 8.000 volume donate de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, ajungînd astăzi la 18.000 unităţi bibliotecare.

Din fondul total de carte, 57% constituie donaţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, judeţul Maramureş alcãtuite cu sprijinul Bibliotecii Judeţene, Primãriei, Consiliului Judeţean, oamenilor de afaceri din Baia Mare. Celelalte 43% din colecţiile bibliotecii revin achiziţiei centralizate a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”.

O bogată colecţie de carte este pusă la dispoziţia tuturor celor care doresc să cunoască mai multe din istoria, cultura, spiritualitatea, datinile, tradiţiile  şi folclorul variat al  ţinutului maramureşean.