Publicat în Educaţia copilului, Masă rotundă

Toleranţa – parte integrantă a drepturilor omului şi păcii


Toleranţa este percepută ca o abstracţie, ca o atitudine sau o condiţie socială. Este greu de măsurat şi de observat. Intoleranţa este uşor de văzut mai ales atunci cînd antrenează violarea drepturilor omului. Putem evalua cu uşurinţă consecinţele intoleranţei fiindcă aceasta înveninează raporturile între oameni, provoacă tot felul de discriminări sociale extrem de nefaste şi duce la conflicte violente adesea ucigătoare. Anul 1995 a fost declarat de ONU Anul toleranţei. Este foarte important ca fiecare dintre noi să continuie să dea un nou sens cuvîntului toleranţă şi să înţeleagă că a noastră capacitate de a recunoaşte valoare fiecărei persoane reprezintă fundamentul etic al păcii, al securităţii şi al dialogului intercultural. Ziua Internaţională pentru Toleranţă (Instituită de ONU în 1996 (Rezoluţia 51/95). Marchează data adoptării, la 16 noiembrie 1995, a Declaraţiei Principiilor Toleranţei).

Această temă a adunat la o masă rotundă, la biblioteca “Maramureș” elevii claselor a X-a și a XI-a a liceului “Litterarum”. Pornind de la definirea Toleranței (faptul de a tolera, a admite, a suporta), s-a discutat întrebarea: ce înseamnă a fi tolerant, fiacre și-a clarificat pentru sine este el o persoană tolerantă sau intolerantă, ca să ajungem la manifestările și consecințele intoleranței.

Au fost scoase în relief formele de intoleranță ca sexismul, rasismul, antisemitismul, naționalismul agresiv, fanatismul religios.

În cadrul discuției s-a constatat în ce raport se află intoleranța și violența, s-a încercat evaluarea gradului și tipul de intoleranță în mediul nostru, simptomele de intoleranță și comportamente corespunzătoare, limbajul, steriotipurile, prejudecata, intimitarea, ș.a. Unde observăm aceste simptome, în școală, pe stradă, în familie.

Sa ajuns la concluzia că intoleranța este o problemă pentru numeroase societăți, o problemă mondială, mulți dintre participanți s-au convins că este și problema lor.

Concluzia pe care și-au făcuto este că fiecare putem contribui la combaterea simptomelor care se manifestă în fiecare și că e posibilă o educație pentru toleranță, care ar avea ca obiectiv primordial recunoașterea și respectarea demnității și integrității tuturor ființelor umane.