Publicat în Poftiţi la lectură

Umor în fiecare zi – activitate recomandată


1 aprilie – Ziua Umorului 

Umorul e un lucru nemaipomenit, căci, după cum susţin savanţii rîsul e terapeutic, e un remediu bun pentru sănătatea noastră: rîsul te face mai optimist, mai sănătos. Şi dacă de 1 aprilie se fac glume, farse şi se minciuneşte, vă îndemnăm să zîmbiţi, să rîdeţi şi să glumiţi, dar s-o faceţi în aşa mod, ca să rîdă cu gura pînă la urechi şi cel păcălit. Iar farsa va fi cu adevărat reuşită, cu cît au muşcat mai mulţi din momeală.

Iar celor cărora le vine greu să se veselească pe cont propriu le punem la dispoziţie un mănunchi de creaţii umoristice: antologii de umor, cărţi cu bancuri, epigrame, texte vesele, parodii, proză umoristică etc, ale autorilor binecunoscuţi ai genului Petru Cărare, Ion Cuzuioc, Aurel Scobioală, Dumitru Vasi-Şoimoşanu, Efim Tarlapan etc, precum  şi opere umoristice universale: ruse, japoneze, sîrbe, germane, italiene ş.a.

Rîdeţi, veseliţi-vă, dar s-o faceţi din suflet şi sincer. Inima zîmbitoare trăieşte mai mult!  

Poftă bună la rîs!

 1. Academia liberă / G. Topîrceanu, Al. O. Teodoreanu, Mihai Codreanu, George Lesnea; pref., note, selecţeie de texte de Ion Arhip. – Iaşi :  Ed. Princeps Edit, 2005. – 168 p.
 2. Amuzament cu abonament : (oferit de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”) / ed.îngrijită Lidia Kulikovski; selecţie Ion Diviza, Alexandru Frişcu; BM „B. P: Hasdeu”. – Ch. : Epigraf SRL, 2007. – 120 p.
 3. Anecdote cu şi despre Creangă / cuvînt înainte : Daniel Corbu. – Iaşi : Princeps Edit, 2002. – 36 p.
 4. Bâlici, Gheorghe. Coşul minim de rîs : epigrame / Gh. Bâlici. – Ch. :  Magna Priceps SRL, 2009. – 129 p.
 5. Berbente, Corneliu. Epigrame şi altele / Corneliu Berbente. – Bucureşti : Ed. Tehnică, 1996. – 104 p.
 6. Bivol, Efim. Trăim în Ţara lui Păcală / Efim Bivol. – Ch. : Ed. „Baştina – RADOG” SRL, 2010. – 144 p.
 7. Brăiescu, Gh. Toasturi cazone / Gh. Brăiescu. – Timişoara : Ed. Facla, 1985. – 3012 p.
 8. But, Nistor Ioan. Şarpele alb : epigrame / Nistor Ioan But. – Baia Mare : Ed. Helvetica, 1999. – 200 p.
 9. Catrangi, magdalena. Să rîdem un pic împreună : texte vesele / Magdalena Catrangi. – Bucureşti : Ed. Didactă şi Pedagogică, R.A., 2007. – 56 p.
 10. Cărare, Petru. Carul cu Proşti : (cronici rimate) / Petru Cărare. – Ch. : Pontos, 2007. – 172 p.
 11. Cărare, Petru. Fulgere basarabene : epigrame, catrene şi versuri lirico-satirice, parodii maxime / Petru Cărare. – Ch. : Ed. Săgeata, 1997. – 376 p.
 12. Cărare, Petru. Leul n-are frigider : poezii / Petru Cărare. – Bucureşti : Ed . Gnosis, 2000. – 100 p.
 13. Cărare, Petru. Pălăria Gîndurilor mele : Parodii din Basarabia /  Petru Cărare. – Ch. : Ed. Săgeata, 2000. – 368 p.
 14.  Cărare, Petru. Puncte de reper / Petru Cărare. – Ch. : Litera, 2000. – 288 p.
 15. Cărămida cu mîner : proză satirică / selecţia şi notele : Viorica Mircea. – Braşov :  Ed. Astra, 1986. – 400 p.
 16. Costin, Calistrat. Umor la gura ţevei / Calistrat Costin. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 120 p.
 17. Cuzuioc, Ion. Birocraţii / Ion Cuzuioc. – Ch. : Litera, 1999 . – 104 p.
 18. Cuzuioc. Ion. Dacă … : 101 confesiuni din practică şi nu numai / Ion Cuzuioc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000 .- 32 p.
 19. Cuzuioc, Ion. În audienţă cu Floreta : ricoşeuri epigramatice / Ion Cuzuioc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000. – 224 p.
 20. Cuzuioc, Ion. La medic … Cu medicul … De la Medic … : bancuri, bancuri şi numai bancuri / Ion Cuzuioc. – Ch. : Litera, 1998 . – 272 p.
 21. Deleanu, Liviu. Epigrame cu adresă : (fără paranteză) / Liviu Deleanu. – Ch. : Ed. Ruxanda, 1999. – 80 p.
 22. Distant, Jorj. Uite-aşa se trece vama / Jorj Distant. – Ch. : Labirint, 1997. – 32 p.
 23. Diviza, Ion. Komikaza : Două măşti – aceeaşi faţă : lacrimă şi surîs / Ion Diviza. – Ch. : Universitas, 2005. – 164 p.
 24. Donos, Alexandru. Situaţii comice : Creionări de ieri, creionări de azi / Alexandru Donos. – Ch. : Ed. „Prag-3” SRL, 2008. – 56 p.
 25. Drăgan, Grigore. Surîsuri cu dinţi / Grigore Dragan; caricaturi : Margareta Chiţcatîi. – Ch. : Elan-Poligraf, 2006. – 96 p.
 26. Eu şi bancul meu : Culegere de bancuri şi vorbe de duh / red. : Grigore Drăgan. – Ch. : Ed. Ancestrala, 2008. – 80 p.
 27. Evantaiul cu noroc : Antologie de literatură comică japoneză / selecţie şi cuv.întroductiv de Stanca Cionca. – Bucureşti :  Ed. Univers, 179 p.
 28. Filipidescu, Titu. Partidă de scrimă … în ritmuri şi rimă : epigrame şi catrene / Titu Filipidescu. – Bucureşti : Ed. Sport-Turism, 1983. – 68 p.
 29. Idriceanu, Petru. Zîmbete de circumstanţă : schiţe umoristice / Petru Idriceanu. – Iaşi : Ed. Junimea, 1982. – 204 p.
 30. Marian, Dumitru. Pegasul priponit : parodii / Dumitru Marian. – Ch. : „Tipografia Academiei de ştiinţe”, 1997. – 110 p.
 31. Marian, Mircea. Cine a găsit scrisoarea pierdută? / Mircea Marin. – Baia Mare : Ed. Gutinul SRL, 1996. – 192 p.
 32. Marinescu, Ioan. Legele lui Murphy şi Guvernul României / Ioan Marinescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 72 p.
 33. Marinescu, Ioan. Legele lui Murphy şi Parlamentul României / Ioan Marinescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 136 p.
 34. Martin-Alexeev, Loghin. De toa(n)te pentru to(n)ţi / Loghin Martin-Alexeev. – Ch. : Tipogr. „Reclama”,  2005. – 156 p.
 35. Martin-Alexeev, Loghin. Somnul naţiunii naşte monştri / Loghin Martin-Alexeev . –Ch. : Pontus, 2002. – 152 p.
 36. Mihăiescu, Dan. Mari comici pe micul ecran / Dan Mihăiescu. – Bucureşti : Ed. C.N.I. Coresi, 2003. – 248 p.
 37. Nicula, emil. Ţinta : vocabula satiric în dezordine alfabetică / Emil Nicula . – Ch. : Ed. „Elan”, 1999. – 112 p.
 38. Nu rîde de alţii … : antologie de umor / copertă şi il. De Pompiliu Dumitrescu. – Bucureşti : Ed. Ion Creangă, 1975. – 296 p.
 39. Pellea, Amza. Să rîdem cu … Nea Marin / Amza Pellea. – Craiova: Ed. scrisul Românesc, 1990. – 180 p.
 40. Popovici, Teodor. 500 bancuri despre şi pentru copii / Teodor Popovici. – Ch. : S.a., 2003. – 126 p.
 41. Prozî umoristică : de la Costache Negruzzi la Marin Sorescu / antologie, note bibl. De Elena Docsănescu. – Bucureşti : Ed. C.N.I. Coresi, 2002. – 510 p.
 42. Scobioală, Aurel. Alt ulcior cu pătăranii : istorioare şi glume cu scriitori şi alte nume / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 252 p.
 43. Silvestru, Valentin. Arta îmbrobodirii : schiţe vesele, satirice şi de alte feluri / Valentin Silvestru. – Bucureşti : Ed. Cartea Românească, 1982. – 272 p.
 44. Silvestru, Valentin. Ce mai faci? : proză umoristică / Valentin Silvestru. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1988. – 220 p.
 45. Tarlapan, Efim. Cantina saracilor cu duhul : (aforisme proprii şi străine în traducere proprie) / Efim Tarlapan. – Zalău : Ed. Stadi Form, 2008. – 160 p.
 46. Tarlapan, Efim. Câte-o poantă de căciulă … : (antologie cronologică de epigramă românească şi universală) / Efim Tarlapan. –  Zalău :  Ed. Stadi Form, 2007. – 160 p.
 47.  Tarlapan, Efim. Cu mîţa-n carte … : antologia parodiei româneşti (de la începuturi pînă azi) / Efim Tarlapan. – Zalău : Ed. Stadi Form, 2009. – 174 p.
 48. Tarlapan, Efim. Cu muza altora în braţe … : antologie a parodiei româneşti de pretutideni / Efim Tarlapan. – Zalău : Ed. Stadi form, 2008. – 160 p.
 49. Tarlapan, Efim. Eu am foarfecat imperiul : fabule haioase şi satire fabuloase / Efim Tarlapan. – Zalău : Ed. Stadi Form, 2007. – 32 p.
 50. Tarlapan, Efim. Mărul lui Adam : parodii umoristice / Efim Tarlapan . –Ch. : Ed. Labirint, 1997. – 32 p.
 51. Tarlapan, Efim. Pauza de rîs … : ghicitori, poezii, eronii / Efim Tarlapan. – Zalău : Ed. Stadi Form, 2007. – 32 p.
 52. Tarlapan, Efim. Rîsul lumii, la români : antologie de epigramă universală / Efim Tarlapan. – Ch.: Ed. Labirint, 2010. – 76 p.
 53. Tarlapan, Efim. Zîmbete pentru export : (satire, fabule, epigrame, aforisme) / Efim tarlapan. – Ch. : Ed. Labirint, 2010. – 150 p.
 54. Udrea, Cornel. De serviciu în clepsidra / Cornel Udrea. – Cluj-Napoca :  Ed. Dacia, 1999. – 208 p.
 55. Udrea, Cornel. Duminică la iarbă verde / Cornel Udrea. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1985. – 188 p.
 56. Unei, unui, unor … : (epigramă românească) / selecţie de Efim Tarlapan. – Ch. :  Editura Uniunii Scriitorilor, 1992. – 48 p.
 57. Umor şcolar : Cele mai trăsnite … glume, perle, snoave, epigrame, anecdote, scenete, caricaturi, jocuri amuzante / culese de Daniela Costin, Boris Crăciun. – Iaşi : Ed. Porţile Orientului, 2004. – 184 p.
 58. Urschi, Georghe. Eu sar de pe fix! : Scheciuri, monologuri şi trăsnăi : (Repertoriu format de-a lungul anilor) / Gheorghe Urschi. – Ch. : Fundaţia de Cultură Vatra, 1995. – 240 p.
 59. Vasi-Şoimoşanu, Dumitru. Între soţi : în universul umorului : auzite, culese şi prelucrate de autoul acestei antologii / Dumitru Vasi-Şoimoşanu. – Baia Mare : Ed. Gutinul SRL, 1995. – 248 p.
 60. Vucadinovic, Miljurko. Leul în pielea măgarului : fabule pentru întreaga familie / Miljurko Vucadinovic. – Iaşi : Priceps Edit, 2006. – 96 p.