Publicat în Lecturi publice, LECTURILE VERII - 2011

Aventurile din copilărie – poveşti nemuritoare


Atunci cînd se naşte un copil, se naşte şi o poveste. O poveste plină de magie, uneori pătată de lacrimi, alteori luminată de zîmbete, dar unică şi atît de frumoasă.

Scriitoarea Lucreţia Bârlădeanu şi-a aşternut povestea copilăriei sale în cartea Dealul Drăguţei, pe care am prezentat-o zilele acestea copiilor de la Grădiniţa nr. 165. Au zîmbit copiii la auzul vorbelor, că buneii, părinţii, educatorii, oamenii întîlniţi pe stradă, văzuţi la televizor şi chiar scriitorii –  au fost cîndva copii. Că au făcut şi ei şotii, s-au jucat pînă tîrziu şi au uitat să se întoarcă la timp acasă, au legat cutii pisicilor de coadă şi  au tras fetele de cosiţe – într-un cuvînt au fost aşa cum sînt şi ei – năzbîtioşi. Autoarea îşi istoriseşte aventurile îndemnînd copiii să rămînă prieteni fideli Copilăriei. Faptele şi ideile par a fi întru totul reale, iar personajul principal reese a fi chiar scriitoarea, pe care copiii şi-o imaginează de aceeaşi vîrstă cu ei. Surprindem descrieri destul de frumoase ale satului natal, căci locul unde te naşti este cel mai important şi mai frumos din lume, referiri despre casa părintească, oameni, legende ale locurilor care împrejmuiesc satul etc. Copiii au ascultat cu atenţie căteva din peripeţiile năstruşnicei fetiţe, amintindu-şi unele întîmplări haiose care li s-au întîmplat chiar lor. Copiii au felul lor de a vedea lumea, au grijile, nevoile şi speranţele lor. Ceea ce nouă, celor maturi ne pare real şi firesc, pentru copil este o minune, un adevărat mister. Am înţeles că fiecare zi aduce cu ea o surpriză, fiecare zi pentru ei este o poveste nouă. Unii ne-au împărtăşit că vor creşte mari şi vor avea şi ei o carte a lor, în care îşi vor înşira minunatele întîmplări prin care au trecut. Cartea Lucreţiei Bârlădeanu le-a plăcut mult: istorii nemaipomenite însoţite de imagini frumoase.

Şi fiindcă jocul domină în această lume a copilăriei, am pregătit pentru copii jocuri distractiv-cognitive, ghicitori, însărcinări haiose şi probleme de logică. Copiii au răspuns la o serie de întrebări, care nu aveau nevoie de o pregătire deosebită, ci de gîndire logică şi simţul umorului. Copiii s-au distrat, au răsfoit cărţi şi reviste, au privit imagini şi ilustraţii.

“Copilăria a fost, este şi va rămîne mereu zburdalnică şi fericită”

Lucreţia Bârlădeanu

Publicat în Discuţii/dezbateri, MAGIA CUVÎNTULUI

Anatol Moraru și Turnătorul de medalii: atitudini și aprecieri în cadrul Cenaclului literar „Magia Cuvîntului”


A fi scriitor înseamnă a fi cunoscut de un număr mare de persoane prin bogăția ficțională pe care o poți transpune în creație, a fi profesor înseamnă a ști să faci ca discipolii tăi să înțeleagă adevărata valoare a științei, a fi critic literar înseamnă a conștientiza faptul că arta literaturii este indispensabilă de om și trebuie să o posede fie la un nivel mai dezvoltat, fie la un nivel mai scăzut  fiecare. Un om care întrunește toate aceste calități este Anatol Moraru, scriitor, critic literar, profesor universitar, în fine, om care știe să cultive frumosul în rîndul întregii societăți.

Profesorul bălțean în 2008 își scoate de sub tipar romanul Turnătorul de medalii, roman în care reflectă viața studențească a Facultății de Litere a Universității de la Bălți, adunată din propiii săi ani de studenție, dar și din mai multe generații de studenți.

La 5 aprilie A. Moraru vine la Chișinău pentru a face o prezentare a acestui roman unui grup mare de studenți de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Pedabogică “Ion Creangă”. Evenimentul a avut loc  în incinta bibliotecii „Maramureş” în cadrul Cenaclului literar „Magia Cuvîntului”. Studenții profund impresionați de lectura totală sau, din lipsă de timp, parțială a romanului, au întreținut o discuție interactivă cu domnul Moraru, astfel încît au aflat istoria apariției, scrierii și de unde a fost inspirat acest roman. Intrigant și surprinzător a fost răspunsul la întrebarea: Ce v-a făcut să scrieți acest roman?, la care A. Moraru a răspuns că a scris în urma îndemnului ficei mai mari de a scrie o carte, dar totodată este și rezultatul a o mare ciudă pe care am strîns-o în fibre.

Încadrarea invitaților în discuții a avut loc fluient, astfel încît s-a creat impresia unui scenariu bine întocmit grație moderatoarei Victoria Fonari (doctor conferențiar, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova), dumneaei fiind cea care a făcut sărbătoare din această prezentare de carte prin cunoștințele bogate de care dispune prin analogii, precizări, comentări, exemplificări, și cel mai important prin letura și analiza în profunzime a romanului în cauză, astfel încît să producă efectul unei integrități.

La acestă prezentare de carte studenții noștri au avut posibilitatea de a-l cunoaște pe Anatol Moraru din mai multe perspective. I-au cunoscut  activitatea  de critic literar și modalitatea de a critica prin intermediul doamnei Ana Ghilaș (doctor conferențiar, USM), care a făcut o deschidere spre discuții, spre cariera unui critic ce merită să fie apreciat și respectat la cea mai înaltă valoare. Astfel s-a făcut o incursiune în opera lui Moraru ca mai apoi poetul, dramaturgul și criticul literar Dumitru Crudu să facă o interpretare a Turnătorului de medalii din optica influienței politice și a comportamentului care în pofida restricțiilor impuse tacit sunt încălcate de către studentul Dorin Pînzaru. O atmosferă deosebită a produs pronunțarea asupra operei a doamnei Nina Corcinschi, doctor conferențiar AȘM, critic literar, care a demonstrat caracterul afectiv al operei, emotivitatea care în pofida indiferenței și dorinței omului de a demonstra că este mai puternic decît împrejurările, totuși cedează emoțiilor dar nu uită de masca hazardului, a ludicului, a persiflării. S-a demonstrat și argumentat intertextul romanului, care este frecvent întîlnit și la diferite niveluri, cu diverse conotații și sugestii, uneori demonstrînd capacitatea studenților de la Litere de a fi cunoscători versați, alteori de a persifla asupra acțiunilor, modului de gîndire contemporan și modului de a acționa.

Desigur că studenții noștri nu au rămas indiferenți în urma lecturii, ei s-au evidențiat nu doar în dialogul: întrebări – răspunsuri, ci au încercat să facă o caracterizare a unor personaje ale romanelor, precum este Dorin Pînzaru, Stelian, au comentat și apreciat relațiile, comportamentul, atitudinile dintre: student-student, student-profesor, personaj-personaj din roman.

Toți cei prezenți la aceast eveniment au concluzionat că Turnătorul de medalii este un roman ce se vrea citit de la sine, el aducînd literaturii basarabene un nou tip de roman, unul modern de care are nevoie societatea noastră, deci această operă este recomandată lecturii, deoarece este o valoare ce merită să fie scoasă în evidență.

Inna Sîtari,

masterandă USM

Publicat în Biblioteca Maramureş, MAGIA CUVÎNTULUI

Cenaclul literar „Magia Cuvîntului” – în prag de jubileu


La marcarea a 5 ani de la înfiinţare (15 octombrie 2006) filiala „ Maramureş” a inaugurat un nou cenaclu: Cenaclul literar „ Magia Cuvîntului”.

Scopul cenaclului este de a pune în lumină arta cuvîntului aflat în manuscrisul din sertar şi de a valorifica energia vitală a cuvîntului artistic.

Cenaclul literar „Magia Cuvîntului” întruneşte liceieni, studenţi, tineri îndrăgostiţi de literatură şi ademeniţi de poezie. Modeartorul Cenaclului Victoria Fonari, poetă, membrul Uniunii Scriitorilor din RM, doctor conferenţiar, încurajează creaţia tinerilor, invitînd în rol de îndrumători profesori universitari, scriitori, critici literari şi oameni de artă. Discuţiile care au loc o dată sau de două ori pe lună sunt determinate de interesele participanţilor: textul artistic şi imaginaţia, exerciţii de creativitate, visul şi scrierea, mesajul ermetic al poeziei, forma strictă sau versul alb, libertatea individuală şi constrîngerea socială, confruntări de opinii în privinţa esteticii urîtului, literatura română şi optici de străinătate etc. Aceste teme şi multe altele sînt discutate cu invitaţii cenaclului. Foarte des la şedinţele cenaclului se lansează cărţi, se prezintă şi se discută noutăţile editoriale. La fiecare şedinţă a cenaclului se salută apariţia cărţii, se felicită scriitorul, se ascultă poezii sau fragmente mai importante, se discută cartea. Fiecare cenaclu se încheie cu un recital de poezie, tinerii condeieri sînt invitaţi sa-şi citească creaţiile proprii.

Nu putem să nu menţionăm faptul că cele mai reuşite poezii ale membrilor cenaclului au fost publicate în cartea Nu e om să nu fi scris o poezie. Este meritul Universităţii de Stat din Moldova, dar credem, că prin organizarea Cenaclului Literar Magia cuvîntului, acest eveniment este şi o realizare a bibliotecii.

La 17 octombrie 2007 în cadrul  cenaclului a avut loc lansarea volumului de poezii Misterul eternului sentiment, ai cărui autori sînt chiar membrii cenaclului. Cartea este un omagiu adresat sentimentului de dragoste, ce cuprinde 32 poezii a tinerilor condeieri şi 20 de poezii a scriitorilor consacraţi. Invitaţii cenaclului, cei care au selectat şi notat poeziile, au venit şi ei cu cîte o poezie de dragoste. Printre ei menţionăm pe: Galina Furdui, Ianoş Ţurcanu, Titus Ştirbu, Vlad Zbîrciog, Aureliu Busuioc, Vladimir Beşleagă, Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Nicolae Dabija, Dumitru Matcovschi şi scriitorul din România Victor Adam. Cartea este produsul unei munci de un an de zile a membrilor cenaclului, iar editarea ei a fost posibilă  graţie Dlui Iurie Badicu, medic, economist, jurist şi scriitor, care investeşte în tinerele talente, oferond posibilităţi de publicare începătorilor condeieri.

Cenaclul are o istorie deosebită, marcată prin lansări şi prezentări de carte, şi prezentarea unor personalităţi notorii ale literaturii noastre din Moldova şi România, precum şi din lumea întregă.

Lansări de carte: Tentaţia metaforei, concepţie şi îngrijire Marcela Mardare; Potop din senin autor Valerian Ciobanu; Mai toarnă un bocal cu vin tovarăşe Stalin autor Iurie Badicu; Misterul eternului sentiment coordonator V. Fonari; Misterele anotimpurilor autor Ada Zaporojanu; Pe aripa infinitului de Lidia Grosu; Curs de stilistică de Irina Condrea; Botezat cu lumină de Iurie Palanciuc; Picături de suflet de Ana Jitaru; Aici, în această lume… autor E. Bivol; Nu e om să nu fi scris o poezie ;

Prezentări de carte: Nihil sine Deo autor Galina Furdui; Cînd e domnul lîngî tine autor Ada Zaporojanu; Carte de dragoste autor Ianoş Ţurcanu; Lin, cuvîntul, lin autor Cătălina Vudvud; Blues matinal autor Lidia Ungureanu; Regina nopţii şi zîna celor micuţi de Lidia Hlib; Zbor aprioric de Rodica Cucoară; Măcel în Georgia autor D. Crudu; Copilul din colivie autor Claudia Partole; Patru cai de G. Şerban;

Întîlniri cu scriitorii: Roberto Quaglia(Femeia în viziunea evului mediu şi a postmodernismului); Traianus ; Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, Claudia Partole, Titus Ştirbu, Lidia Hlib etc.

Deasemenea în cadrul cenaclului a avut loc: Prezentarea ziarului Florile dalbe şi  Lansarea revistei Clipa siderală Nr. 1-4 (2010);

Cenaclul se întruneşte şi în prezent cu aceiaşi periodicitate, iar anul acesta împlineşte 5 ani de la inaugurare.