Publicat în Copiii gîndesc, Discuţii/dezbateri

Ring intelectual Geografia: Legile generale ale naturii.


Curiozitatea ce o inspiră ținuturile îndepărtate, ce se află la sute și chiar mii de kilometri, trezește, mai întotdeauna, dorința de a le cunoaște, de a le vizita. Filiala Maramureș a salutat dorința de a cunoaște organizînd pentru elevii de la Liceul N. Sulac ringul intellectual cu tematica Geografia: Legile generale ale naturii. Prin întrebările selectate am oferit o modalitate plăcută de completare a cunoștințelor în domeniu. Subiectele incluse, unele simple, altele mai dificile, au fost alcătuite în același mod: accesibile, interesante și atractive, cu cîteva variante de răspuns. Astfel elevii fiind în situația de a alege răspunsul corect din cele cîteva opțiuni propuse. În timpul căutării și alcătuirii răspunsurilor elevii au folosit manualele școlare, iar biblioteca a pus la dispoziție surse de informare suplimentare: enciclopedii geografice, dicționare, atlase și hărți. Contribuind totodată la formarea deprinderilor de cercetare, de explicare a relațiilor cauzale atît dintre componentele, procesele și fenomenelenaturii, cît și dintre natură și activitatea umană. Elevii, profesorii, precum și organizatorii au depus eforturi deosebite, iar spiritul de competiție a trezit emoții de neuitat.

Moderatorul a finisat activitatea cu următorul mesaj:

“Să vă însoțească peste tot cuvintele:

Căutați!

Și veți găsi!

Învățați-vă să pierdeți!

Și iar veți cuceri!

Chiar dacă ați învins, continuați să luptați!

Și dacă nu voi ați învins – neapărat continuați!”

 

Vă propunem în continuare întrebările care au fost adresate elevilor.

1. Suprafața globului pămîntesc este de:

a)    710 mln.km2; b) 610 mln. km2; c) 510 mln. km2; d) 410 mln. km2.

2. Suprafața totală a uscatului este de 149 mln. km2; ori constituie:

  a)    19% din suprafața globului;
  b)    29% din suprafața globului;
  c)    39% din suprafața globului;
  d)    49% din suprafața globului.
  3. Ce studiază geografia fizică ?
  a)    învelișul geografic al Pămîntului și părțile lui componente – complexele teritoriale naturale;
  b)    reparația teritorială a producției sociale, particularitățile formării economiei diferitelor țări;
  c)    se ocupă cu studiul repartiției geografice a   solurilor pe suprafața terestră;
  d)    se ocupă cu studiul dezvoltării și concentrării industriei, structura populației, profilul economic al localităților.
  4. Cuvîntul fenician ereb are semnificația:
  a)    Africa; b) Asia; c) America; d) Europa.
  5. Suprafața Oceanului Atlantic este de:
  a)    180 mln.km2; b) 510 mln. km2; c) 75 mln. km2; d) 93 mln. km2.
  6. Apropierea reciprocă a maselor de aer se numește:
  a)    convecție; b) confluență; c) convergență; coraziune.
  7. Suprafața Americii de Nord este de aproximativ:
  a)    17,8 mln.km2; b) 14 mln. km2; c) 24,2 mln. km2; d) 30,3 mln. km2.
  8. Prin definiția de “Lume veche” se subînțelege:
  a)    Africa+Europa+Asia
  b)    Europa+America+Africa;
  c)    Africa+India+America;
  d)    India+Egipt+Grecia Antică.
  9. Sfericitatea Pămîntului a fost demonstrată de :
  a)    Eratostene; b) Aristotel; c) Behaym; d) Magellan.
  10. Pentru prima oară dimensiunile Pămîntului au fost calculate de:
  a)    Eratostene; b) Aristotel; c) Behaym; d) Magellan.
  11. Pe globul Pămîntesc se deosebesc șase continente. Unul din ele este scăldat de toate cele patru oceane și se întinde de la Est spre Vest ocupînd emisfera estică, două peninsule intersectînd emisfera vestică. Despre ce continent este vorba ?
  a)    Australia; b) America de Sud; c) America de Nord; d) Eurasia.
  12. Învelișul de „piatră”bal Pămîntului se numește:
  a) litosferă; b) hidrosferă; c) atmosferă; d) biosferă.
  13. Relieful Pămîntului este predominant determinat de:
  a)    condiții climaterice;
  b)    structura litosferei;
  c)    așezarea fizico-geografică;
  d)    prezența bazinelor de apă.
  Toate înrebările pot vi consultate aici
  Publicat în Întîlniri cu scriitorii

  Vă invităm la lansarea cărţii „Turnătorul de medalii”, autor Anatol Moraru


  La 5 aprilie ora 13.30 în cadrul Cenaclului Magia Cuvîntului condus de către Victoria Fonari, va avea loc lansarea romanului Turnătorul de medalii, autor Anatol Moraru.

  Lansarea unei cărţi pentru biblioteca “Maramureş”, filială a BM “B. P. Hasdeu” este una din formele de activitate care are drept scop informarea publicului bibliotecii despre apariţia unei noi cărţi. Prin lansarea acestei lucrări se urmăreşte evaluarea ei sub aspectul conţinutului, valorii, ţinutei grafice etc.

  Romanul reflectă viaţa intelectuală şi universitară dintr-un orăşel nordic basarabean. Sistemul politic din anii 2001-2007, periaodă cuprinsă în roman, încearcă prin diverse metode ca să atragă intelectualitatea de partea sa, ceea ce de multe ori îi reuşeşte. Dar sunt şi dintre cei ce rezistă presiunilor şi mutilărilor protestînd deschis împotriva puterii locale. Chiar titlul cărţii poate fi considerat un protest.

  Pentru prima dată acestă minunată carte a fost lansată la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti, unde numerosi studenti si profesori au participat la lansarea romanului. În cadrul dezbaterilor pe marginea romanului, care surprinde viaţa universitară, scriitorul Nicolae Leahu, cunoscut poet modernist, a apreciat romanul ca fiind o apariţie unică în contextul literar la ora actuală din Moldova. Anatol Moraru a scris romanul Turnatorul de medalii dintr-o postură dezinhibată, acesta avînd enclave de limbaj sclipitoare, astfel încît cartea nu seamană cu altele, a menţionat Leahu. Scriitoarea Maria Sleahtitchi, decanul Facultăţii de Litere a universităţii din Balţi, a menţionat ca Turnatorul de medalii este un roman scris cu zburdălnicie, în care ne regăsim, iar tehnica narativă a cărţii este un puzzle, fapt ce-i conferă originalitate.
  Turnatorul de medalii a fost tipărit la editura „Prut International” din Chişinău cu un tiraj de o mie de exemplare.

  În vîrstă de 50 de ani, Anatol Moraru este lector la catedra Literatură română de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bălţi, membru al Uniunii Scriitorilor. A semnat mai multe articole de critică literară. Este autor al volumului de proză scurtă Nou tratat de igiena (Editura Gunivas, 2002). Anatol Moraru este unul dintre cei cîţiva scriitori din Bălţi care redactează revista literară SEMN, apreciată de cercurile literare din Moldova şi de peste hotare. (www.deca.md).

   

  Publicat în Întîlniri cu scriitorii

  Titus Ştirbu: „Cartea e oglinda vieţii…”


  Parcă mai ieri boboceii din clasa I pentru prima dată au păşit pragul şcolii şi îngesuindu-se aşteptau să primească în dar primul lor manual – abecedarul, dar iată că prea repede a sosit timpul cînd trebuie să-i spună „Adio”, să-şi ia rămas bun de la paginile cu litere. Acest moment este mult aşteptat de elevii clasei I de la Şcoala Primară Nr. 88 din sectorul Centru, planificat pentru acest sfîrşit de martie. Ca să se generalizeze cele studiate şi mai ales deoarece au mai descoperit copiii zilele acestea că există un Titus Ştirbu care are poezii despre fiecare literă şi chiar despre  fiecare cifră şi-au dorit să-l cunoască, să asculte din poeziile lui. Colaboratorii bibliotecii „Maramureş ” au hotărît să organizeze o întîlnire a copiilor cu scriitorul, şi, cum autorul a fost de acord, iar elevii de la şcoala Nr.88 sunt prieteni buni cu cartea, nu au aşteptat o aniversare ori o altă dată din biografia scriitorului şi întîlnirea a avut loc.

  Titus Ştirbu, scriitor şi parodist cu haz, a dăruit elevilor o sărbătoare, din primele clipe  venind cu glume şi ghiduşii. Întrebînd ce clasă sunt, le-a spus că el în clasa I nu a fost, ci a trecut direct în clasa a II, ceea ce elevii nu au crezut, poate doar cîţiva, a fost desigur o glumă. E interesant modul ales de scriitor pentru a se prezenta.

  „Dragii mei sunt foarte multe profesii cum ar fi profesia de învăţător, medic, educator, bibliotecar, etc, cum au, bunăoară, şi părinţii voştri, au un serviciu, o îndeletnicire, o ocupaţie. Există oameni care scriu cărţi. Uite toate cărţile acestea au un autor, sunt scrise de cineva. În Moldova există mulţi scriitori care scriu cărţi pentru copiii de vîrsta voastră. Iată eu sunt un aşa scriitor, am scris 33 de cărţi, adresate cititorului de la grădiniţă şi din clasele primare. Cu părere de rău în biblioteci veţi găsi doar 2/3 cărţi, căci aşa e în ţara noastră, fiecare scriitor îşi publică cu puterile proprii cărţile, iar în biblioteci ajung puţine, unele donate de scriitor.”

  Scriitorul şi-a prezentat rînd pe rînd cărţile: Pomul cu litere, ABC, Sub o geană de pădure, Omul casă-şi construieşte, Iăpuraşul leneş, Vreau să fiu pasăre vorbind despre fiecare, ca despre copii săi şi lecturîndu-le poiezii şi povestiri, toate scrise cu suflet, captivant,cu dragoste de tot ce ne înconjoară şi pe un ton glumeţ. Scrie despre om, floare, pasăre, animal, arbore,muncă sau joacă, despre tot ce este legat de frumoasa lume a copilăriei. Vorbind despre eroii mult îndrăgiţi de copii Păcală şi Tîndală, autorul a propus copiilor să asculte o poezie despre Păcală, dar nu a reuşit să citească decît primul vers că a fost întrerupt de un elev, care şi-a exprimat dorinţa să o recite el, deoarece special pentru întîlnire a pregătit-o. Titus Ştirbu a fost desigur impresionat şi a oferit cuvîntul copiilor, fiecare recitînd din versurile scriitorului. A fost o bucurie pentru scriitor să afle că elevilor le plac poeziile lui, le-a spus că le scrie cu grijă anume pentru ei şi i-a îndemnat să înveţe bine limba română, să o vorbească corect. Scriitorul a aflat de la unul din copii că ar fi fost coleg de universitate cu bunica lui, de la care ar fi vrut să afle şi cine este bunica, dar copiii sunt copii, cunosc doar prenumele bunicilor. Un alt elev i-a împărtăşit că are bunici în satul Cenuşa, Floreşti, satul de baştină al scriitorului, dar şi acesta le ştie doar prenumele. Au aflat elevii multe de la scriitor, cum îşi scrie poeziile, cum găseşte rimele şi că îşi iubeşte cărţile pe toate deopotrivă şi nu ar putea spune care îi este mai dragă.

  Ca fiecare om, a fost şi Titus Ştirbu copil şi a făcut  pozne în copilărie, şi a spus şi el minciunele. Au solicitat elevii ca să le povestească o întîmplare mai haiosă din copilărie.

   

  „Într-o dimineaţă de vară, îmi dă mama cinci ruble şi mă trimite  să cumpăr nişte cireşe din Grădina Boierului, aşa se numea o vale din preajma satului vecin, unde era o livadă de cireşi. Dacă voiai să cumperi cireşe, îi plăteai paznicului şi el îţi indica un copac de unde să culegi.

  În livadă era forfotă mare, lumea culegea, se împroşca cu sîmburi, rîdeau şi glumeau…Eu am căutat paznicul şi fiindcă nu l-am găsit, m-am urcat într-un cireş alb şi mi-am umplut o căldăruşă, apoi în unul  de cireşe amare şi am umplut-o şi pe cealată şi hai acasă. Cînd să ies din livadă iată şi paznicii:

  –       Ei, băieţaş, ia stai! De unde eşti?

  –       Din Cenuşa, zic eu îndesat ca să nu vadă că m-am speriat.

  –       Şi cine ţi-a dat voie să culegi cireşe?

  –       Paznicul! zic eu şi mai sigur.

  –       Care paznic? Noi suntem paznicii.

  –       Da el a spus că tot îi paznic. Şi i-am dat cinci ruble, pe care mi le-a dat mama să cumpăr cireşe, mi-a arătat copacii din care să culeg.

  –       Cum arăta el? Se aplecă spre mine unul, intrigat.

  –       Păi, fac eu, chibzuind ce să spun, arăta aşa cam ca mata de înalt, numai că era în cămaşă roşie şi cu mînecile suflecate.

  –       Lasă că-l găsim noi acuş, tu megi acasă de du-i mamei cireşele să-ţi facă dulceţi.

  Eu am luat-o repejor spre casă, iar mergînd mă gîndeam, că bine am mai născocit-o cu cămaşa roşie – la cules mai toţi bărbaţii erau în cămăşi roşii, ca să nu se vadă petele de cireşe.”

   

  Iată aşa minciunele spunea Titi cel mic, iar cînd s-a făcut nenea Titus, a început să le trecă în cărţile sale, pe care le citesc cu plăcere acum copiii.

  Le-au plăcut nespus copiilor glumele domnului scriitor şi l-au invitat să vină la sărbatoarea lor, ca să asculte şi dumnealui din fanteziile şi încercările lor creative.

  La rîndul lui autorul le-a mulţumit pentru invitaţie, pentru întîlnirea plăcută şi le-a dăruit cîte o catre, în care a scris cîteva cuvînte pentru  fiecare.